Mesagerul.ro

Începând cu 15 mai, se reia activitatea cu publicul, la prim?ria Alexandria ?i Direc?ia de Eviden?? a Persoanelor

Începând cu 15 mai, se reia activitatea cu publicul, la prim?ria Alexandria ?i Direc?ia de Eviden?? a Persoanelor

Prin dispozi?ia nr. 799 din 08.05.2020 a primarului municipiului Alexandria, Victor Dr?gu?in, începând cu data 15.05.2020 se stabile?te reluarea în integralitate
Prin dispozi?ia nr. 799 din 08.05.2020 a primarului municipiului Alexandria, Victor Dr?gu?in, începând cu data 15.05.2020 se stabile?te reluarea în integralitate a activit??ii cu publicul la nivelul Prim?riei municipiului Alexandria ?i a Direc?iei de Eviden?? a Persoanelor, cu respectarea urm?toarelor m?suri privind combaterea noului coronavirus ?i distan?are social?: - la intrarea în fiecare punct de lucru al Prim?riei municipiului Alexandria, precum ?i al Direc?iei de Eviden?? a Persoanelor se va afla câte un asistent medical din cadrul Direc?iei de Asisten?? Social?, care va efectua verificarea temperaturii cet??enilor care intr? în incinta respectiv?, cu termometrele din dotare; - personalul medical din cadrul Direc?iei de Asisten?? Social?, precum ?i programul acestora, va fi stabilit prin decizie a directorului general al Direc?iei de Asisten?? Social?; - dac? personalul medical din cadrul Direc?iei de Asisten?? Social? este insuficient, opera?iunea va fi efectuat? de c?tre un angajat, echipat corespunz?tor; - persoanele care vor avea o temperatur? mai mare de 37,00 C vor fi identificate, se vor transmite datele c?tre Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman ?i nu li se va permite accesul în incint?; - activit??ile Direc?iei Impozite ?i Taxe Locale se vor desf??ura la ghi?eele aflate în incinta Centrului de Informa?ii Cet??eni; - programul de lucru cu publicul al Direc?iei Impozite ?i Taxe Locale va fi de luni pân? joi de la ora 08.00 la ora 16.30 ?i vineri de la ora 08.00 la ora 14.00; - în incinta Centrului de Informa?ii Cet??eni se va permite accesul mai multor persoane simultan, cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la distan?area social?, fiind trasate marcaje speciale în acest sens; - activit??ile desf??urate în punctele de lucru ale Direc?iei de Eviden?? a Persoanelor se vor desf??ura în zilele de luni, miercuri ?i joi ?i vineri de la ora 08.00 la ora 16.30 ?i mar?i de la ora 08.00 pân? la 18.30, accesul fiind permis pentru mai multe persoane simultan, cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la distan?area social?, fiind trasate marcaje speciale în acest sens; - oficierea c?s?toriilor se face cu respectarea legisla?iei specifice în domeniu, precum ?i cu respectarea normelor de distan?are social?; - în foaierul din incinta Primariei municipiului Alexandria vor fi amplasate mai multe birouri temporare pentru activit??ile ce implic? rela?ia cu publicul; - la activit??ile desf??urate în foaierul din incinta Primariei municipiului Alexandria, accesul va fi permis pentru mai multe persoane simultan, cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la distan?area social?, fiind trasate marcaje speciale în acest sens; - salaria?ii din cadrul Prim?riei municipiului Alexandria ?i Direc?iei de Eviden?? a Persoanelor vor purta m??ti de protec?ie; - respectarea m?surilor de distan?are social? vor fi supravegheate de c?tre poli?i?itii locali.  

copyright © 2020 mesagerul.ro