Mesagerul.ro

Începând de ast?zi, examenele pentru ob?inerea permisului de conducere, suspendate 30 de zile

Începând de ast?zi, examenele pentru ob?inerea permisului de conducere, suspendate 30 de zile

Direc?ia Regim Permise de Conducere ?i Înmatriculare a Vehiculelor informeaz? c?, începând cu data de 17.03.2020, se suspend? activitatea de examinare pentru ob?

Direc?ia Regim Permise de Conducere ?i Înmatriculare a Vehiculelor informeaz? c?, începând cu data de 17.03.2020, se suspend? activitatea de examinare pentru ob?inerea permisului de conducere, proba teoretic? ?i proba practic?, la nivel na?ional, pentru o perioad? de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire în func?ie de evolu?ia situa?iei actuale, se arat? într-un comunicat de pres?.

Persoanele programate în aceast? perioad? vor fi reprogramate ulterior, cu informarea acestora în timp util, de c?tre serviciile publice comunitare, prin site-ul DRPCIV, site-urile Institu?iei Prefectului ?i cu sprijinul mass-mediei centrale ?i locale.

Detalii suplimentare vor fi comunicate la finalizarea perioadei de suspendare ?i/sau de încetare a situa?iei de urgen??, la nivel na?ional.

De asemenea, pentru respectarea m?surilor privind evitarea aglomerarii la ghisee ?i dezinfectarea zonelor/spa?iilor destinate publicului, programul de lucru cu publicul se va prelungi la toate serviciile publice comunitare teritoriale pân? la orele 19.00.

copyright © 2020 mesagerul.ro