Mesagerul.ro

?INNOMATH- Un nou proiect Erasmus + al Casei Corpului Didactic Teleorman

Casa Corpului Didactic Teleorman este partenera întru-un nou proiect Erasmus+, finantat de Comisia Europeana, INNOMATH: Innovative enriching education processes fo

?INNOMATH- Un nou proiect Erasmus + al Casei Corpului Didactic Te

Casa Corpului Didactic Teleorman este partenera întru-un nou proiect Erasmus+, finantat de Comisia Europeana, INNOMATH: Innovative enriching education processes for Mathematically Gifted Students in Europe. Institu?ia coordonatoare este VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN din Germania, alaturi de partenerii: HUMBOLDT-UNIVERSITY  BERLIN, IMMANUL KANT GYMNASIUM-Berlin, CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN-Romania, THE  HERITAGE PRIVATE SCHOOL-Cipru, UNIVERSITE LYON 1-Franta, PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKOW-Polonia, CYPRUS MATHEMATICAL SOCIETY-Cipru. Proiectul INNOMATH este aprobat ?i finan?at de Comisia European? în cadrul ERASMUS + KA2 ?i se desf??oar? în perioada 1 septembrie 2019 pân? la 31 august 2021.

   Prima intalnire de proiect a avut loc in Germania, la Schrobenhausen, in perioada 01.10.2019 -03.10.2019. Casa Corpului Didactic Teleorman a fost reprezentata de doamnele profesoare Simona Gabriela BATAUS ?i Valentina GHERGHICEANU.

    La prima intalnire de proiect partenerii si-au prezentat institutiile din care fac parte si au stabilit modul de realizare al produselor intelectuale, precum si modalitatile de popularizare si diseminare a proiectului. Dezbaterile centrale au fost axate pe produsul intelectual  1: Report on Good Practices and Methods used to support gifted/talented pupils , produs intelectual  2: Mathematics meets Industry in School – Knowledge to Innovation through practice: Guideline si produsul intelectual  3-Electronic Guidebook of Methods and Tools for teachers facilitators . Produsul intelctual 4 urmand a fi mai mult dezbatut la a doua intalnire de proiect ce va avea loc in luna februarie in Romania.

A?a cum spunea odinioar? faimosul matematician, astronom ?i fizician Carl Friedrich Gauss,
„Matematica ca subiect, este considerat? a fi regina ?tiin?elor”. Aceasta nu a însemnat s? restrâng? celelalte materii ?tiin?ifice, ci doar s? clarifice faptul c?, în timp ce restul materiilor ?tiin?ei (fizic?, chimie ?i biologie) sunt ?tiin?ele naturale, matematica include o abilitate abstract?, ceea ce o face o art? de la sine.

 Omenirea, are nevoie de viitorii matematicieni înzestra?i. Trebuie s? sprijinim astfel de elevi, deoarece fiecare talent  are dreptul s? fie vizibil ?i s? nu fie suprimat. Talentul care nu a fost dezvoltat, este ca ?i cum nu a existat niciodat?. Programele ?colare actuale, num?rul mare de elevi din fiecare clas?, timpul limitat pentru ca un profesor s? acopere materialul necesar, nu ofer? posibilitatea elevilor supradota?i de a-?i dezvolta talentul. Educa?ia trebuie s? fie primit? de toat? lumea, în func?ie de nivelul matematicii ?i nu în func?ie de vârst?. În acest fel, educa?ia primit? de ace?ti studen?i ar fi mai echitabil? ?i mai egal?.

„Profesorii au nevoie de mai mult? dezvoltare profesional? în privin?a supradot?rii”. Acest grup de cadre didactice este grupul-tinta pe care acest proiect î?i propune s? îl sus?in? prin elaborarea unui Ghid electronic prin care pot fi ghida?i în predarea ?i sprijinul elevilor „supradota?i” cu rol de facilitatori. Proiectul inten?ioneaz? s? dezvolte noi metodologii pentru sus?inerea elevilor supradota?i în matematica de 10-18 ani, care pot fi folosi?i în interiorul ?i în afara oric?rui mediu ?colar. Toate aceste experien?e vor converge pentru producerea unui set inovator de ghiduri ?i instrumente pentru profesori, care î?i îmbog??esc competen?a pentru sus?inerea elevilor supradota?i în interiorul ?i în afara mediului clasei. Un curs de preg?tire va fi proiectat pentru a sus?ine ?i dezvolta în continuare sistemul de sprijin pe care îl va dezvolta acest proiect.


                                                         Director - Casa Corpului Didactic Teleorman

Prof. Eliza SOTIRESCU

copyright © 2022 mesagerul.ro