Mesagerul.ro

Întâlnire transna?ional? ?i curs de formare în cadrul proiectu

Întâlnire transna?ional? ?i curs de formare în cadrul proiectu

În perioada 25.01-31.01.2020 a avut loc cea de-a patra întâlnire transna?ional? dar totodat? ?i cursul de formare din cadrul proiectului, +”L-Cloud: Developing

În perioada 25.01-31.01.2020 a avut loc cea de-a patra întâlnire transna?ional? dar totodat? ?i cursul de formare din cadrul proiectului, +”L-Cloud: Developing Tomorrow’s Cloud Education Leaders”, la Atena în Grecia.
La curs au participat câte doi reprezentan?i din fiecare ?ar?-partener?. Din partea Colegiului Na?ional Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria au participat doamnele profesoare Gabriela Mi?? ?i Florentina Toma.
Proiectul ,,L-Cloud: Developing Tomorrow’s Cloud Education Leaders” se bazeaz? pe un consor?iu puternic format din 6 parteneri din 6 ??ri diferite: European Association of Career Guidance, din Cipru, în calitate de coordonator, Universitatea din Barcelona, DOUKAS SCHOOL, Grecia, EUROPEAN ASSOCIATION OF GEOGRAPHERS, Belgia, European Digital Learning Network, Italia, Colegiul Na?ional Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria.
,,L-Cloud: Developing Tomorrow’s Cloud Education Leaders” este un proiect Erasmus + Ac?iunea 2 în domeniul parteneriatelor strategice pentru educa?ia ?colar?. Aplicarea sistemului educa?ional în cloud r?mâne în continuare fragmentat? deoarece, în timp ce Cloud Computing ofer? multe avantaje, factorii de decizie nu sunt în mare parte con?tien?i de beneficiile poten?iale pentru înv??are, predare, administrare ?i management. Prin urmare, sunt necesare sisteme de instruire ?i suport pentru a ajuta educatorii, s? fie la curent cu mediul sistemelor Cloud Computing care se schimb? rapid. Conducerea este, de asemenea, necesar? pentru schimbarea pedagogic?, altfel educatorii vor continua paradoxul folosirii unor noi instrumente tehnologice cu metode de predare vechi. Principala problem? de ast?zi nu mai este accesul la tehnologie, ci capacitatea de a stabili o conducere semnificativ? pentru înv??area bazat? pe cloud, pentru predare ?i administrare ca o baz? durabil? pentru evolu?ia educa?iei.
Cursul a fost format din 6 module din cele 6 arii de competen??, decoperite ?i fixate în urma valid?rii de c?tre fiecare partener implicat în proiect.
Cele  ?ase arii/module care au stat la baza cursului sunt: 1.Comunicare, colaborare ?i participare în cloud computing; 2. Creativitate, inova?ie ?i crea?ie; 3. Dezvoltare profesional?; 4.Leadership, etic? ?i responsabilitate; 5. Rela?ii sociale, interculturale; 6. Pedagogic ?i organiza?ional. Fiecare modul parcurs ?i-a atins obiectivele prin con?inut ?i activit??ile interactive realizate, a vut loc ?i feedback.
Proiectul ,,L-Cloud: Developing Tomorrow’s Cloud Education Leaders” este conceput pentru a promova conducerea pentru schimbare în educa?ie ?i va produce urm?toarele rezultate principale:

  1. Dezvoltarea de îndrum?ri pentru abilit??ile ?i competen?ele pentru liderii cloud ai educa?iei adaptive.
  2. Dezvoltarea unui cadru de calificare pentru liderii de cloud în domeniul educa?iei bazat pe competen?e. Acest proces include definirea ?i validarea cadrului de competen??, precum ?i definirea unui program interna?ional de certificare profesional?.
  3. Proiectarea unui curs de dezvoltare a liderilor de educa?ie adaptiv?

Coordonator de proiect,
Prof. Eliza Sotirescu

copyright © 2020 mesagerul.ro