Mesagerul.ro

IPJ Teleorman: Continu? ac?iunile pe raza jude?ului. Amenzi de 180.000 de lei, aplicate pentru nerespectarea m?surilor impuse

IPJ Teleorman: Continu? ac?iunile pe raza jude?ului. Amenzi de 180.000 de lei, aplicate pentru nerespectarea m?surilor impuse

Ieri, 14 aprilie, la nivelul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman au fost organizate ?i desf??urate ac?iuni în vederea verific?rii m?surilor impuse prin o

Ieri, 14 aprilie, la nivelul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman au fost organizate ?i desf??urate ac?iuni în vederea verific?rii m?surilor impuse prin ordonan?ele militare, cre?terii gradului de siguran?? public?, precum ?i pentru prevenirea criminalit??ii. Astfel, 49 de poli?i?ti, al?turi de al?turi de 8 jandarmi ?i 9 militari au legitimat peste 800 de persoane ?i verificat aproximativ 400 de autovehicule. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 87 de contraven?ii în valoare de peste 180.000 de lei, totodat? fiind constatat? ?i o infrac?iune la regimul rutier. Reamintim c? dispozitivul de ordine ?i siguran?? public? ac?ioneaz? pentru prevenirea ?i limitarea r?spândirii noului coronavirus, dar ?i pentru a preveni ?i combate ilegalit??ile de orice fel. De asemenea, referitor la distan?a maxim? dintre domiciliu ?i magazinele de unde se pot achizi?iona bunuri care acoper? necesit??ile de baz?, facem precizarea c? prevederile Ordonan?ei militare nr. 3 din 24.03.2020 privind m?suri de prevenire a r?spândirii COVID-19 nu men?ioneaz? o distan?? cuantificabil?, îns? recomandarea pentru cet??eni este s? se deplaseze la cele mai apropiate magazine unde sunt comercializate produsele care le sunt necesare. Apela?i 112 numai în cazuri de urgen??, care necesit? interven?ia prompt? a structurilor specializate pentru solu?ionarea respectivului eveniment. Mul?umim tuturor celor care respecte regulile de distan?are social?!

copyright © 2020 mesagerul.ro