Mesagerul.ro

IPJ TELEORMAN: MODIFIC?RI LEGISLATIVE PRIVIND APELAREA ABUZIV? ?I ALERTAREA FALS? PRIN 112

IPJ TELEORMAN: MODIFIC?RI LEGISLATIVE PRIVIND APELAREA ABUZIV? ?I ALERTAREA FALS? PRIN 112

Începând cu data de 03 octombrie a.c., apelarea abuziv? a num?rului unic pentru apeluri de urgen?? 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la num?rul 113 oÎncepând cu data de 03 octombrie a.c., apelarea abuziv? a num?rului unic pentru apeluri de urgen?? 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la num?rul 113 ori la num?rul 114 se sanc?ioneaz? cu amend? de la 500 de lei la 1.000 de lei. De asemenea, alertarea fals? a agen?iilor specializate de interven?ie este sanc?ionat? cu amend? de la 1.500 de lei la 5.000 de lei.

Apelarea abuziv? reprezint? apelarea repetat?, cu rea-inten?ie, a num?rului 112, f?r? ca apelantul s? justifice o stare care necesit? ac?iunea agen?iilor specializate de interven?ie sau apelarea num?rului 112 pentru a aduce injurii operatorilor.

În sensul legii, alertarea fals? este utilizarea inten?ionat? a num?rului 112 pentru determinarea alarm?rii sau interven?iei agen?iilor specializate de interven?ie (structurile autorit??ilor administra?iei publice care au rolul de interven?ie imediat? pentru solu?ionarea urgen?elor în domeniile ambulan?ei, serviciilor mobile de urgen??, reanimare ?i descarcerare - S.M.U.R.D., poli?iei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste ?i voluntare pentru situa?ii de urgen??, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum ?i alte structuri) în mod nejustificat.

Sanc?iunile au fost stabilite prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 62 din 27 august 2019 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea ?i func?ionarea Sistemului na?ional unic pentru apeluri de urgen?? ?i pentru completarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 111/2011 privind comunica?iile electronice.

Actul normativ a fost adoptat având în vedere necesitatea cre?terii eficien?ei gestion?rii apelurilor de urgen?? prin reducerea inciden?ei apelurilor abuzive care ar putea periclita via?a, integritatea ori s?n?tatea cet??eanului, ordinea public?, proprietatea public? sau privat? ori mediul.

Num?rul de urgen?? 112 este gratuit ?i poate fi apelat din orice re?ea de telefonie fix? sau mobil?.

Exemple de situa?ii de urgen??: accidente de avia?ie/la metrou/feroviare/cu victime, persoane blocate/navale/montane/în pe?teri, canioane/determinate de factori de mediu, avarii sau accidente industriale, explozii, incendii, arsuri termice/electrice/chimice, cutremure, fenomene hidrologice/meteo periculoase, fulgera?i/tr?sni?i, persoane c?zute în locuri publice, conflicte ?i agresiuni fizice, tâlh?rii, furturi, folosirea armamentului, persoane disp?rute/g?site etc.

Nu reprezint? o urgen??: accidentele rutiere f?r? victime (tampon?ri), aflarea datei ?i a orei, aglomerarea traficului, înc?rcarea cartelelor de telefoane mobil?, inunda?ie în apartament sau subsolul blocului, pierderea sau g?sirea de obiecte personale, solicitarea de informa?ii despre num?rul de telefon, emitere c?r?ii de identitate, pa?aportului, cazierului, despre trafic sau programul institu?iilor publice etc.ATEN?IE! Un apel fals poate împiedica sau întarzia salvatorii s? ajung? la tine sau la cineva drag ?ie! Un minut poate face diferen?a între via?? si moarte!

copyright © 2020 mesagerul.ro