Mesagerul.ro

?IPJ Teleorman: Recomand?ri pentru un trafic rutier în siguran??

?IPJ Teleorman: Recomand?ri pentru un trafic rutier în siguran??

Pentru prevenirea producerii accidentelor de circula?ie pe fondul condi?iilor meteorologice nefavorabile, poli?i?tii teleorm?neni recomand? conduc?torilor auto s? s


Pentru prevenirea producerii accidentelor de circula?ie pe fondul condi?iilor meteorologice nefavorabile, poli?i?tii teleorm?neni recomand? conduc?torilor auto s? se intereseze cu privire la starea meteorologic? de pe traseul pe care urmeaz? s? îl parcurg? ?i s? î?i echipeze autovehiculul corespunz?tor.

Ploaia ?i carosabilul umed reprezint? reale pericole pentru to?i participan?ii la traficul rutier.

În condi?iile unui carosabil umed, pentru a nu fi implica?i în evenimente rutiere, poli?i?tii rutieri v? recomand? s? v? planifica?i din timp c?l?toriile ?i s? adapta?i permanent viteza de rulare la condi?iile de drum ?i trafic.

Poli?i?tii le recomand? conduc?torilor de autovehicule s? p?streze în mers o distan?? suficient de mare fa?? de vehiculul din fa?? pentru a putea opri în condi?ii de siguran??!

Evita?i ac?ionarea brusc? a sistemului de frânare ?i a mecanismului de direc?ie, deoarece autovehiculul pe care îl conduce?i poate derapa.

Nu efectua?i dep??iri riscante!

Folosi?i luminile de întâlnire ?i pe timpul zilei, mai ales în condi?ii de vreme nefavorabil?.

Cur??a?i în permanen?? farurile, blocurile de semnalizare, parbrizul, luneta ?i geamurile laterale ale autovehiculului, asigura?i buna func?ionare a ?terg?toarelor de parbriz ?i folosi?i corespunz?tor instala?ia de ventila?ie - climatizare!

În condi?iile unui trafic aglomerat, precipita?iile pot determina apari?ia unor blocaje rutiere temporare. P?stra?i-v? calmul ?i nu bloca?i intersec?iile!

Dac? v? gr?bi?i s? ajunge?i la destina?ie, nu uita?i c? timpul este pre?ios pentru toat? lumea. ?ine?i cont c? implicarea în orice eveniment rutier v? va consuma mult mai mult timp decât dac? v? deplasa?i cu pruden??.

Informa?ii actualizate despre situa?ia traficului g?si?i pe site-ul oficial al Poli?iei Române, la sec?iunea Infotrafic: https://www.politiaromana.ro/ro/info-trafic.

copyright © 2020 mesagerul.ro