Mesagerul.ro

ISU Teleorman: ?apte incendii la locuin?e ?i 37 de interven?ii SMURD, în ultimele 48 de ore

ISU Teleorman: ?apte incendii la locuin?e ?i 37 de interven?ii SMURD, în ultimele 48 de ore

În ultimele dou? zile, pompierii militari teleorm?neni au fost solicita?i s? intervin? la 48 de situa?ii de urgen??, dup? cum urmeaz?: 7 incendii, dintre care 6 s-

În ultimele dou? zile, pompierii militari teleorm?neni au fost solicita?i s? intervin? la 48 de situa?ii de urgen??, dup? cum urmeaz?: 7 incendii, dintre care 6 s-au manifestat la locuin?ele unor cet??eni, iar un incendiu la o anex? gospod?reasc?, 37 de cazuri SMURD pentru acordarea primului ajutor calificat ?i transportarea la spital, 3 misiuni de asigurare a m?surilor de prevenire ?i stingere a incendiilor si o interven?ie în sprijinul personalului medical al SAJ Teleorman pentru preluarea unor cazuri medicale.

Pe linia prevenirii situa?iilor de urgen??, inspectorii unit??ii noastre au efectuat 5 controale de specialitate, aplicând pentru neregulile constatate un num?r de 22 de sanc?iuni contraven?ionale. Pe timpul acestor activit??i, pompierii au desf??urat cu personalul angajat un num?r de 3 instruiri în domeniul prevenirii ?i stingerii incendiilor, precum ?i 2 exerci?ii privind asigurarea primei interven?ii în astfel de situa?ii.

Având în vedere num?rul mare de incendii izbucnite la locuin?e, rug?m cet??enii s? manifeste aten?ie sporit? în ceea ce prive?te utilizarea mijloacelor de înc?lzire, s? cure?e ?i s? verifice periodic co?urile de fum, s? evite supraînc?lzirea sobelor, s? amplasese materialele u?or combustibile la o distan??  de siguran?? fa?? de acestea, s? depoziteze jarul ?i cenu?a numai în gropi special amenajate, s? nu foloseasc? improviza?ii ?i s? nu lase copiii în locuin?e nesupraveghea?i, cu mijloacele de înc?lzire în func?iune.

Foarte important!

Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? „A.D. Ghica” al jude?ului Teleorman solicit? cet??enilor anun?area oric?ror situa?ii care pot pune în pericol via?a, bunurile sau mediul pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112.

copyright © 2020 mesagerul.ro