Mesagerul.ro

ISU Teleorman: Copaci c?zu?i pe carosabil ?i cabluri de electricitate rupte, din cauza vântului puternic

ISU Teleorman: Copaci c?zu?i pe carosabil ?i cabluri de electricitate rupte, din cauza vântului puternic

Din cauza vântului puternic, care a avut intensific?ri de peste 55...65 km/h, la nivelul jude?ului Teleorman, în cursul zilei de joi, 21 noiembrie, cet??enii au s

Din cauza vântului puternic, care a avut intensific?ri de peste 55...65 km/h, la nivelul jude?ului Teleorman, în cursul zilei de joi, 21 noiembrie, cet??enii au solicitat interven?ia pompierilor militari pentru gestionarea urm?toarelor situa?ii de urgen??:

  • în jurul orei 17.05, un copac a c?zut pe mai multe cabluri electrice în municipiul Alexandria, pe ?oseaua Turnu M?gurele, lâng? un magazin non-stop, ce punea în pericol cet??enii ?i bunurile materiale din zon?. Pentru rezolvarea situa?iei au intervenit pompierii militari alex?ndrineni cu o autospecial? de descarcerare ?i o echip? a distribuitorului de energie electric?;

- la ora 20.05, pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112, cet??enii au solicitat interven?ia pompierilor pentru îndep?rtarea unui copac c?zut pe DJ 503, între localit??ile Mo?teni ?i Botoroaga, care bloca circula?ia. Salvatorii din cadrul Deta?amentului de Pompieri Videle au intervenit rapid cu o autospecial? de descarcerare ?i au îndep?rtat copacul, circula?ia fiind reluat? în zon? f?r? a fi întâmpinate probleme deosebite. Pompierii au fost ajuta?i de autorit??ile din localitatea Botoroaga care au trimis la fa?a locului un buldoexcavator;

- la ora 20.35, mai multe cabluri electrice au c?zut pe gardul ?colii ?i pe un autoturism din localitatea M?gura. Pompierii au ajuns rapid la locul indicat cu o autospecial? de prim? interven?ie ?i comand? ?i au izolat zona pân? la sosirea unei echipe specializate a furnizorului de electricitate;

- la ora 21.00, un copac a c?zut pe str. Dun?rii, în municipiul Ro?iorii de Vede, blocând circula?ia. Pompierii militari ro?ioreni au intervenit rapid cu o autospecial? de descarcerare ?i au degajat carosabilul în mai pu?in de 20 de minute;

- la ora 21.05, pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112, cet??enii au semnalat faptul c? pe DJ 601 erau c?zu?i trei copaci, între localit??ile Crevenicu ?i Mereni, circula?ia fiind îngreunat?. Pentru rezolvarea situa?iei au intervenit pompierii militari din cadrul Deta?amentului Videle cu o autospecial? ?i cu drujbele din dotare, drumul fiind eliberat in mai pu?in de 20 de minute;

- o alt? interven?ie a avut loc pe DJ 679 B, pe raza localit??ii Scrioa?tea, unde un copac a c?zut pe carosabil, îngreunând circula?ia. Au intervenit pompierii militari din cadrul Deta?amentului Ro?iorii de Vede cu o autospecial?.

Sursa: ISU Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro