Mesagerul.ro

ISU Teleorman. Printre liceeni, pentru a-i înv??a cum s? gestion

ISU Teleorman. Printre liceeni, pentru a-i înv??a cum s? gestion

Pompierii militari teleorm?neni au demarat în aceast? perioad? o activitate de preg?tire a tinerilor cu vârsta de peste 16 ani, din cadrul tuturor liceelor di


Pompierii militari teleorm?neni au demarat în aceast? perioad? o activitate de preg?tire a tinerilor cu vârsta de peste 16 ani, din cadrul tuturor liceelor din jude?.

Scopul acestor activit??i este de a-i informa ?i înv??a pe adolescen?i cum s? se comporte în diferite situa?ii de urgen?? (cutremure, inunda?ii, fenomene meteorologice periculoase, incendii, accidente, etc), cum s? acorde primul ajutor, ce informa?ii s? ofere la num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112 ?i cum î?i pot îmbog??i bagajul de cuno?tin?e în acest domeniu.

S?pt?mâna aceasta, salvatorii sunt prezen?i în cadrul a cinci unit??i de înv???mânt, patru din municipiul Turnu M?gurele (Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie”, Colegiul Na?ional „Unirea”, Liceul Tehnologic „General David Praporgescu” ?i Liceul Teoretic „Marin Preda") ?i o unitate din municipiul Alexandria (Colegiul Na?ional Pedagogic „Mircea Scarlat”).

În ceea ce prive?te aprofundarea cuno?tin?elor în domeniul situa?iilor de urgen??, cu accent pe înv??area corect? a modului de acordare a primului ajutor, pompierii militari îi invit? pe tinerii cu vârsta de peste 16 ani s? se al?ture programului de voluntariat „Salvator din Pasiune” derulat în cadrul ISU Teleorman, cu caracter permanent.

Informa?ii suplimentare cu privire la acest program se pot ob?ine de pe pagina de internet a inspectoratului www.isuteleorman.ro sau de la Serviciul Preg?tire pentru Interven?ie ?i Rezilien?a Comunit??ilor din cadrul Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? Teleorman, cu tel. 0247/311113, int. 27111.

copyright © 2021 mesagerul.ro