Mesagerul.ro

ITM Teleorman, simpozion cu tema „Managementul substan?elor  periculoase”

ITM Teleorman, simpozion cu tema „Managementul substan?elor periculoase”

Inspectoratul Teritorial de Munc? Teleorman organizeaz? simpozionul cu tema „MANAGEMENTUL SUBSTAN?ELOR PERICULOASE”. Evenimentul va avea loc joi, 24 octombrie 201

Inspectoratul Teritorial de Munc? Teleorman organizeaz? simpozionul cu tema „MANAGEMENTUL SUBSTAN?ELOR PERICULOASE”. Evenimentul va avea loc joi, 24 octombrie 2019, în sala de ?edin?e  a institu?iei, ?i are ca scop informarea ?i con?tientizarea asupra tendin?elor din domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?, pentru locuri de munc? sigure ?i s?n?toase.

Printre obiectivele campaniei se num?r? cre?terea gradului de con?tientizare cu privire la importan?a prevenirii riscurilor prezentate de substan?ele periculoase ?i promovarea evalu?rii riscurilor, prin oferirea de informa?ii cu privire la instrumentele practice ?i prin crearea de ocazii de a face schimb de bune practice. Totodat?, se urm?re?te sporirea gradului de con?tientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agen?i cancerigeni la locul de munc? ?i cre?terea nivelului de cunoa?tere a cadrului legislativ în vigoare pentru protejarea lucr?torilor.

copyright © 2020 mesagerul.ro