Mesagerul.ro

Judec?tor de la Tribunalul Teleorman, eliberat din func?ie. Decretul a fost semnat de pre?edinte

Judec?tor de la Tribunalul Teleorman, eliberat din func?ie. Decretul a fost semnat de pre?edinte

La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, pre?edintele României, Klaus Iohannis, a semnat mai multe decrete de eliberare din func?ie a unor judec?tori ?i procurori, ca ur

La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, pre?edintele României, Klaus Iohannis, a semnat mai multe decrete de eliberare din func?ie a unor judec?tori ?i procurori, ca urmare a demisiei sau pension?rii. Conform documentului, la nivelul întregii ??ri ?ase magistra?i î?i vor încheia activitatea, în urm?toarea perioad?. Printre ace?tia se afl? ?i Victoria V?duva, judec?tor la Sec?ia Conflicte de Munc?, Asigur?ri Sociale, Contencios Administrativ ?i Fiscal din cadrul Tribunalului Teleorman.

„ Decret privind eliberarea din func?ia de judec?tor la Tribunalul Teleorman a doamnei Victoria V?duva – pensionare”, se arat? în comunicatul Administra?iei Preziden?iale.

copyright © 2020 mesagerul.ro