Mesagerul.ro

Klaus Iohannis îi cheam? pe români la vot. “PSD a schimbat de multe ori fe?ele, dar niciodat? nu ?i-a schimbat n?ravul”

Klaus Iohannis îi cheam? pe români la vot. “PSD a schimbat de multe ori fe?ele, dar niciodat? nu ?i-a schimbat n?ravul”

Pre?edintele Klaus Iohannis a declarat c? PSD trebuie trimis în Opozi?ie ”pentru ani buni” ?i a f?cut apel la români s? mearg? la vot pe 24 noiembrie. Pe baza v

Pre?edintele Klaus Iohannis a declarat c? PSD trebuie trimis în Opozi?ie ”pentru ani buni” ?i a f?cut apel la români s? mearg? la vot pe 24 noiembrie. Pe baza votului românilor, Klaus Iohannis va construi ”România normal?”, al?turi de Guvernul PNL.

Pre?edintele Klaus Iohannis a mers pe jos, prin Gala?i, spre sala în care a avut loc întâlnirea cu cet??enii din jude?ul Gala?i. Klaus Iohannis a fost întâmpinat de numero?i g?l??eni. Oamenii au dat mâna cu pre?edintele României ?i au f?cut fotografii cu acesta. ?eful statului a fost solicitat s? semneze autografe pe cea mai recent? carte pe care a scris-o.

Klaus Iohannis a dialogat ?i cu jurnali?tii, într-o conferin?? de pres? organizat? la intrarea în Sala Sporturilor. La eveniment  au luat parte 3.000 cet??eni ?i simpatizan?i ai PNL.

În fa?a simpatizan?ilor din Gala?i, Klaus Iohannis a declarat c? ”eroii alegerilor sunt oamenii cu ?tampila de vot în mân?”. ”Schimbarea se produce ?i este foarte bun? pentru România. Deja am reu?it s? înl?tur?m, prin mo?iune de cenzur?, acel guvern pesedist e?uat. Un guvern e?uat condus de, sigur, contracandidata mea în acest tur doi al alegerilor. Un guvern e?uat al regimului de trist? amintire Dragnea-D?ncil?.

?i am reu?it apoi s? instal?m un guvern liberal, Guvernul Ludovic Orban, care deja a f?cut primii pa?i importan?i ?i vom continua în for??! Asta vrem noi s? facem”, a transmis ?eful statului.

PSD trebuie îndep?rtat de la butoane

Lupta împotriva PSD nu s-a încheiat, chiar dac? PNL a câ?tigat primele b?t?lii. ”Îns?, dragii mei, lupta noastr? nu s-a terminat ?i nu se va termina înainte de parcurgerea întregului ciclu de alegeri. Dup? turul doi, urmeaz? localele, urmeaz? alegerile parlamentare. ?i s? v? spun de ce este extrem, extrem de important s? mergem la vot ?i s? vot?m corect, adic? PNL. Este foarte important, fiindc? noi dorim s? facem România bine”, a continuat pre?edintele Iohannis.

?eful statului î?i dore?te ca Moldova s? fie legat? de restul ??rii printr-o autostrad? ?i prin c?i ferate. ”Eu nu mai îmi doresc ca românii s? se simt? inferiori celor din Europa de Vest. Eu ?tiu ce pot românii, eu ?tiu ce poate România. O ?tiu din proprie experien??. Am v?zut ce se poate într-un ora?. Asta v? garantez c? se poate în toat? România”, a declarat Klaus Iohannis. ”Îns?, dragii mei, pentru asta trebuie s? vot?m ?i trebuie s? muncim. ?i mai e nevoie de ceva. Este nevoie s? trimitem PSD în opozi?ie. PSD trebuie îndep?rtat de la butoane ?i trebuie îndep?rtat de la butoane pentru ani buni”, a continuat Klaus Iohannis.

Pre?edintele Iohannis a explicat ce înseamn? România normal?. ”Nu ne dorim luna de pe cer, dar tot românul are dreptul la o via?? normal?, la o ?ar? normal?, la ?coli bune pentru copii, la spitale care func?ioneaz?, la drumuri. ?i la politicieni care se implic? pentru România ?i pentru români. Or ace?ti politicieni la PSD nu-i vedem. A?a c?, dragii mei, haide?i s? ob?inem un vot atât de clar, încât PSD s? fie trimis în opozi?ie pentru ani buni, ca s? începem s? refacem România pân? când devine România Normal?”, a declarat Iohannis.

Apel pentru participarea la vot

?eful statului nu este de acord cu cei care spun c? PSD s-ar fi schimbat dup? era Dragnea. ”Sunt oameni care îmi spun: <<domnule Pre?edinte, totu?i, acum haide?i, mai l?sa?i-o cu PSD, c? nu mai e chiar a?a de r?u ca pe vremea lui Dragnea>>. ?ti?i ce? Asta este o mare capcan?. Chiar dac? vou? ?i altora li se pare c? poate PSD nu mai este a?a de r?u, în realitate, PSD a schimbat de multe ori fe?ele, dar niciodat? nu ?i-a schimbat n?ravul. De aceea, PSD trebuie s? mearg? pentru mai mul?i ani în opozi?ie!”, a fost mesajul lui Klaus Iohannis.

Trimiterea PSD în Opozi?ie trebuie f?cut? prin vot. ”?i pentru acest lucru, dragii mei, este nevoie s? mergem la vot. ?i pentru acest lucru este nevoie s? ob?inem un vot atâta de clar, încât nu-?i mai pune nimeni problema dac? PSD revine sau nu. Noi trebuie s? vot?m a?a ca s? nu revin? decât dup? ani ?i ani, ?i în acest timp s? punem noi ?ara pe picioare. Noi, împreun? cu celelalte for?e democratice din România, s? repar?m ?ara, s? o facem normal? ?i, pentru asta, repet - v? spun vou?, g?l??enilor, v? spun vou?, românilor - este extrem, extrem de important: duminic?, pe 24 noiembrie, s? mergem s? vot?m!”, a fost mesajul lui Klaus Iohannis.

Articol comandat de PNL

copyright © 2020 mesagerul.ro