BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

La Ciol?ne?ti, va fi construit? una dintre cele mai moderne S?li

La Ciol?ne?ti, va fi construit? una dintre cele mai moderne S?li

O sal? de Sport modern?, destinat? activit??ilor cultural-sportive, ce urmeaz? a fi construit? în satul Ciolane?ti Deal, comuna Ciol?ne?ti. Obiectivul va fi finan?

O sal? de Sport modern?, destinat? activit??ilor cultural-sportive, ce urmeaz? a fi construit? în satul Ciolane?ti Deal, comuna Ciol?ne?ti. Obiectivul va fi finan?at prin Compania Na?ional? de Investi?ii ?i face parte din subprogramul “Complexuri sportive”, coordonat de Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei.

Potrivit declara?iei primarului Ionel L?ceanu, construc?ia va avea aproximativ 170 de locuri în tribune. Edilul ?ef a mai precizat c?, în momentul de fa?? se lucreaz? la documenta?ie ?i ob?inerea unor avize. Urmeaz? licita?ia, iar dac? nu vor exista contesta?ii, cel mai probabil, în prim?var? vor începe ?i lucr?rile. Zilele trecute, la nivel na?ional, 62 de complexuri sportive au fost incluse, prin ordin al Ministrului Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei, pe lista-sintez? a obiectivelor de investi?ii din cadrul Subprogramului ”Complexuri sportive”.

copyright © 2021 mesagerul.ro