Mesagerul.ro

La Spitalul din Poroschia, s?n?tatea bolnavilor, în pericol! Excremente de ?obolani, printre pungile cu orez, paste f?inoase, sare ?i conserve

La Spitalul din Poroschia, s?n?tatea bolnavilor, în pericol! Excremente de ?obolani, printre pungile cu orez, paste f?inoase, sare ?i conserve

Situa?ie revolt?toare la Spitalul de Psihiatrie din comuna Poroschia. În urma unui control efectuat de c?tre inspectorii de la Protec?ia Consumatorului, au fost g?

Situa?ie revolt?toare la Spitalul de Psihiatrie din comuna Poroschia. În urma unui control efectuat de c?tre inspectorii de la Protec?ia Consumatorului, au fost g?site excremente de ?obolani pe rafturile unde erau ?inute materiile prime pentru prepararea mânc?rurilor, cum ar fi pastele f?inoase, sarea, orezul sau conservele. Mai mult, în blocul alimentar nu era asigurat? temperatura recomandat? pentru p?strarea c?rnii de pui sau porc iar aripile de pas?re prezentau modific?ri de aspect, culoare ?i arsuri de congelare.

În unele spa?ii de cazare ?i grupuri sanitare, caloriferele prezentau urme de rugin? iar câteva pl?ci de faian?? erau desprinse. În raport se mai specific? faptul c? tavanul din blocul alimentar avea zone cu vopseaua exfoliat? iar plita pe care era preparat? mâncarea bolnavilor prezenta urme de rugin? pe partea exterioar?.

Unele probleme au fost ?i la Spitalul de Urgen?? din municipiul Alexandria. Aici, inspectorii de control spun c? aripile de pui ?i carnea de porc folosite la prepararea hranei nu erau lotizate, ?i, în consecin?? nu se ?tia termenul de valabilitate. În buc?t?ria unit??ii spitalice?ti pere?ii aveau igrasie iar rafturile pe care se depozitau vasele ?i ma?ina de tocat legume erau ruginite.

În urma ac?iunii desf??urate le trei spitale din jude?ul Teleorman ?i la o societate care are punct de lucru în perimetrul unit??ilor sanitare, Protec?ia Consumatorului a aplicat cinci avertismente ?i dou? amenzi în valoare de 9.000 de lei.

Potrivit unui comunicat de pres? al ANPC, comisarii institu?iei au efectuat controale în spitalele din  toate cele 41 de jude?e ale României, inclusiv în Municipiul Bucure?ti,  fiind verificate condi?iile de cazare (starea saltelelor, lenjeriilor, pernelor, pilotelor, pijamalelor etc.), igiena (situa?ia grupurilor sanitare/b?i) ?i alimenta?ia din spitale (cantinele, meniurile, spa?iile de depozitare a alimentelor etc.), precum ?i tot ceea ce ?ine de prestarea unui serviciu c?tre pacien?i  în conformitate cu normele europene.

copyright © 2020 mesagerul.ro