Mesagerul.ro

Lampio-Grauntele de lumin?, spectacol de teatru care a adus bucur

Lampio-Grauntele de lumin?, spectacol de teatru care a adus bucur

La invita?ia actri?ei Crina Matei de la Teatrul Stela Popescu din Bucure?ti, membrii Asocia?iei Dai o ?ans? Alexandria, condu?i de Elena T?nase au participat la


La invita?ia actri?ei Crina Matei de la Teatrul Stela Popescu din Bucure?ti, membrii Asocia?iei Dai o ?ans? Alexandria, condu?i de Elena T?nase au participat la un spectacol de teatru, intitulat Lampio-Grauntele de lumin?.

O pies? de teatru pentru copii, cu personaje de basm, decoruri minunate, momente speciale care i-au încântat pe copiii no?tri.

Tema acestei piese este de actualitate ?i ne prezint? locul pe care trebuie s?-l ocupe fiecare om în via??, în func?ie de talentul fiec?ruia.

E important s? lupt?m pentru idealul nostru, s? nu c?dem în dezn?dejde, s? fim curajo?i, r?bd?tori, încrez?tori în for?ele noastre ?i vom reu?i.

A fost o experien?? deosebit? care a adus bucurie, relaxare ?i veselie.

La sfâr?itul piesei de teatru, echipa de actori ne-a primit cu c?ldur? ?i am efectuat fotografii de la eveniment.

Educa?ia prin cultur?, teatru, poezie, dans, e o terapie continu? pentru suflet, care ne ajut? s? cunoa?tem lumea ?i limitele ei.

Elena T?nase,

Pre?edinte Asocia?ia Dai o ?ans? Alexandria

copyright © 2021 mesagerul.ro