Mesagerul.ro

Lansare de carte la Biblioteca Jude?ean? Marin Preda Teleorman. “Îngerii soarelui”, de Mihail T?nase

Lansare de carte la Biblioteca Jude?ean? Marin Preda Teleorman. “Îngerii soarelui”, de Mihail T?nase

Vineri, 07 februarie 2020, începând cu ora 11, la Centrul de formare al Bibliotecii Jude?ene ,,Marin Preda” Teleorman, va avea loc lansarea volumului de poezii 

Vineri, 07 februarie 2020, începând cu ora 11, la Centrul de formare al Bibliotecii Jude?ene ,,Marin Preda” Teleorman, va avea loc lansarea volumului de poezii  ,,Îngerii soarelui”  a poetului ?i prozatorului Mihail T?nase.
Mihail T?nase s-a n?scut în comuna Plopii Sl?vite?ti, jude?ul Teleorman, unde a urmat ?coala general?, iar de la vârsta de 14 ani, urmare unei boli progresive, este imobilizat într-un scaun cu rotile.
A debutat publicistic în 1997, cu versuri, în ziarul sibian ,,Editorial”, ?i editorial cu placheta de versuri ,,Copilul din interior”, în acela?i an.
A publicat poezii în numeroase reviste ?i ziare ?i este prezent în numeroase antologii de versuri.
Este membru al Grup?rii literar-culturale “Amurg sentimental” (Bucure?ti) din 2003, membru al Ligii Scriitorilor din România (filiala Bucure?ti) din 14 noiembrie 2008 ?i redactor al cotidianului „Mara” Teleorman, din martie 2010.

Are peste 30 de volume, dintre care amintim:

 • Vânt de schimbare-microroman (1998);
 • Frunze de toamn?-poezii (2000);
 • Dintr-o lacrim? de înger-poeme într-un vers (2002);
 • Vin ploile-proz? scurt? (2004);
 • Unde e?ti?-poezii (2007);
 • Interzis? iubire-poezii (2009);
 • Amurg/Twiling (2011);
 • Fila inimii mele (2015);
 • Trec?tor prin timp-antologie de autor (2015);
 • Destin-recenzii, eseuri, poezii (2016);
 • It is raining, sweetheart-poezii (2017);
 • Zbor t?cut-roman (2018);
 • Îngerul f?r? aripi-proz? (2019);
 • Jurnal cu Singur?tate-eseu,poezie (2019).

Volumul de poezii ,,Îngerii soarelui” cuprinde în nota de autor urm?toarele preciz?ri:
<Niciodat? nu am vorbit despre c?r?ile mele. (...) Acum îns? simt nevoia s? spun câteva cuvinte despre acest umil volum de versuri izvorât din cele mai adânci ?i nobile sentimente:,,dragoste ?i iubire”. Mai mult, chiar din AND-ul fiin?ei mele creat din harfa poeziei.
Am s? încep cu “na?terea volumului”: stam singur între dou? r?s?rituri de lumin?, când a ap?rut ea… Am implorat în ?oapt? ca momentul s? nu se sfâr?easc?, s? nu o pierd… Nu ?tiu de ce, dar parc? nu mai era totuna pentru mine…(…)
Mai ?tiu c? era la începutul toamnei ?i i-am spus: “d?-mi o frunz? ?i din ea am s?-?i zidesc un CASTEL numit POEZIE”…>

Cunoscuta jurnalist? Cornelia R?dulescu, în prefa?a acestui volum de poezii, men?ioneaz?:
<S?-i citim poeziile ?i s? ne bucur?m c? avem aceast? posibilitate, recunoscând astfel c? poetul ne d? ocazia s? facem loc în sufletele noastre celui mai frumos sentiment: IUBIREA>

La activitate sunt invita?i oameni de cultur? teleorm?neni ?i utilizatori ai serviciilor de bibliotec?. Activitatea este moderat? de doamna Geanina Burcea-bibliotecar Biblioteca Jude?ean? „Marin Preda”.

copyright © 2020 mesagerul.ro