Mesagerul.ro

Ma?ini blocate în z?pad?, copaci c?zu?i pe ?osea, drumuri închise ?i zeci de case f?r? curent, din cauza condi?iilor meteo

Ma?ini blocate în z?pad?, copaci c?zu?i pe ?osea, drumuri închise ?i zeci de case f?r? curent, din cauza condi?iilor meteo

În contextul Codului Portocaliu de ninsori ?i viscol, institu?iile jude?ene ?i autorit??ile locale responsabile cu gestionarea situa?iilor de urgen?? generate de f

În contextul Codului Portocaliu de ninsori ?i viscol, institu?iile jude?ene ?i autorit??ile locale responsabile cu gestionarea situa?iilor de urgen?? generate de fenomenele meteorologice severe au intervenit în aceast? noapte la un num?r de 11 solicit?ri, astfel:

- copac c?zut pe carosabil, în localitatea Nec?e?ti: degajarea acestuia a fost realizat? de personalul Serviciului Voluntar pentru Situa?ii de Urgen?? local, f?r? a fi întâmpinate probleme deosebite;

- autotren derapat pe centura Alexandriei: autovehiculul a fost scos de reprezentan?ii Drumurilor Na?ionale, cu utilajele din dotare;

- microbuz, f?r? pasageri, derapat pe raza localit??ii Piatra: situa?ia a fost rezolvat? de drumarii SDN Piatra;

- copac c?zut pe carosabil, pe raza localit??ii Scrioa?tea, care bloca circula?ia pe un sens: pentru îndep?rtarea acestuia au intervenit reprezentan?ii SVSU Scrioa?tea;

- camion blocat pe raza localit??ii C?lm??uiu de Sus: cazul a fost preluat de c?tre drumarii responsabili de desz?pezirea drumurilor jude?ene, situa?ia fiind rezolvat? în cel mai scurt timp;

- patru auto blocate pe DN 65 A: s-a luat leg?tura cu reprezentan?ii de la drumuri na?ionale care au intervenit imediat pentru scoaterea acestora;

- dou? auto blocate pe DJ 612, în apropierea municipiului Ro?iorii de Vede: situa?ia a fost rezolvat? de c?tre membrii SVSU;

- un auto blocat pe DN 51, pe raza localit??ii Suhaia: au intervenit membrii SVSu din localitatea Suhaia;

- ambulan?? blocat? între Ro?iorii de Vede ?i Turmnu M?gurele: aceasta a fost scoas? rapid de drumarii SDN, afla?i în zon? cu utilaje de desz?pezire;

-camion blocat, pe DN 51: au intervenit drumarii de la SDN cu utiilajele de desz?pezire;

- copac c?zut pe carosabil, DJ 543, între Prundu ?i Lunca: intervine SVSU Lunca pentru degajare.

Din cauza z?pezii ?i viscolului, la nivelul jude?ului Teleorman au fost închise anumite sectoare de drum, dup? cum urmeaz?:

 - DN 65 A este închis între localit??ile Turnu M?gurele ?i Ro?iori de Vede;

- DN 65 A este închis pe raza comunei Scrioa?tea;

- DN 51A, între localit??ile Suhaia ?i Vii?oara;

 - DJ 612A între Ro?iori de Vede - Balta S?rat?;

În ceea ce prive?te alimentare cu energie electric?, la aceast? or? sunt înregistrate 74 de deranjamente în 30 de localit??i, motiv pentru care operatorul de distribu?ie a trimis în teren 15 echipe de interven?ie  pentru remedierea defec?iunilor tehnice.

La nivelul jude?ului nostru situa?ia este în dinamic?, fapt pentru care vom reveni cu informa?ii suplimentare în urm?torul buletin informativ, care va fi remis la ora 15.00, sau punctual, atunci când sunt înregistrate evenimente deosebite.

SURSA ISU Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro