Mesagerul.ro

Magistra?ii de la Tribunalul Teleorman se al?tur? grevi?tilor. Activitatea va fi suspendat? în instan?a de judecat?

Magistra?ii de la Tribunalul Teleorman se al?tur? grevi?tilor. Activitatea va fi suspendat? în instan?a de judecat?

Judec?torii de la Tribunalul Teleorman au hot?rât ca, începând de ast?zi, 27 ianuarie, s?-?i suspende activitatea pe perioad? nedeterminat?. Principala nemul?umi

Judec?torii de la Tribunalul Teleorman au hot?rât ca, începând de ast?zi, 27 ianuarie, s?-?i suspende activitatea pe perioad? nedeterminat?. Principala nemul?umire este legat? de abrogarea legii privind acordarea pensiilor speciale de care beneficiaz? ?i ace?tia. 

"Adunarea general? a judec?torilor Tribunalului Teleorman, întrunit? în ?edin?a din 23.01.2020, la convocarea Sec?iei pentru judec?tori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a hot?rât suplimentarea ordinii de zi ?i suspendarea activit??ii de judecat?, cu excep?ia cauzelor urgenteîncepând cu data de 27.01.2020, precum ?i solidarizarea cu protestul personalului auxiliar, pân? la revenirea celorlalte puteri ale statului asupra demersului de eliminare a pensiei de serviciu a magistra?ilor ?i personalului auxiliar", se arat? într-un comunicat de pres?.

?i în celelate instan?e de judecat? din jude?ul Teleorman, activitatea va fi blocat?. Spre exemplu, la Judec?toria din Zimnicea, grefierii au decis s? nu intre în s?lile de judecat?. 

copyright © 2020 mesagerul.ro