Mesagerul.ro

Marius Rivera Badea s-a înscris în ALDE. De ast?zi, Niculae din “Morome?ii” va juca pe scena politic?, în rolul de candidat la prim?ria Alexandria

Marius Rivera Badea s-a înscris în ALDE. De ast?zi, Niculae din “Morome?ii” va juca pe scena politic?, în rolul de candidat la prim?ria Alexandria

Dup? ce, în urm? cu 13 ani, ?i-a dat demisia din func?ia de vicepre?edinte al CJ Teleorman, renun?ând ?i la carnetul de partid, Marius Rivera Badea revine pe scena
Dup? ce, în urm? cu 13 ani, ?i-a dat demisia din func?ia de vicepre?edinte al CJ Teleorman, renun?ând ?i la carnetul de partid, Marius Rivera Badea revine pe scena politic?. Mai mult, acesta va avea un rol destul de important, fiind desemnat candidatul ALDE la prim?ria Alexandria. Anun?ul a fost f?cut de c?tre Sami Calot?, pre?edinte ALDE Teleorman, într-o conferin?? de pres?, desf??urat? la sediul partidului din municipiul re?edin?? de jude?. Totodat?, conducerea jude?ean? a hot?rât ca Virgiliu Coco?il? s? intre în b?t?lia electoral? pentru prim?ria Ro?iorii de Vede, iar în perioada urm?toare vor fi prezenta?i candida?ii pentru Videle, Turnu M?gurele ?i Zimnicea, “persoane importante, cel pu?in în dou? ora?e”, a?a cum a precizat Sami Calot?. “Consider c? fiecare dintre noi, într-un mod sau altul trebuie s? se implice. Vreau s? ajut comunitatea din care fac parte, din pozi?ia pe care ne-o va da aleg?torii, fie c? este vorba de primar sau de consilier municipal. Nu ?in neap?rat ca, de mâine diminea??, s? devin primarul Alexandriei. Nu acesta este scopul. Scopul meu este s? ne implic?m activ în via?a comunit??ii locale”, a declarat Marius Badea. Un alt subiect intens dezb?tut a fost cel al plec?rii din partid a deputatului Ic? Floric? Calot?, al?turi de al?i colegi. “Plecarea din partid a deputatului Ic? Calot? am v?zut-o ca pe o chestiune natural?, bazat? pe prietenii. Este firesc s? se întâmple astfel de lucruri, deoarece, ?i în politic?, construc?ia se bazeaz? ?i pe prietenii. Concret, au plecat doat câ?iva apropia?i de-ai dânsului. Organiza?iile din jude? au r?mas al?turi de noi”, a mai afirmat pre?edintele Sami Calot?.

copyright © 2020 mesagerul.ro