Mesagerul.ro

Mesaj de Ziua Rezervistulul Militar: LA MUL?I ANI, STIMA?I CAMARAZI REZERVI?TI, S? FIM UNI?I ?I S? AVEM ÎNCREDERE C? NE VOM RECÎ?TIGA DREPTURILE LEGALE!

Mesaj de Ziua Rezervistulul Militar: LA MUL?I ANI, STIMA?I CAMARAZI REZERVI?TI, S? FIM UNI?I ?I S? AVEM ÎNCREDERE C? NE VOM RECÎ?TIGA DREPTURILE LEGALE!

DRAGI CAMARAZI REZERVI?TI, 31 MAI - ZIUA REZERVISTULUI MILITAR, reprezint? pentru noi un prilej onorant, de a v? transmite, calde ?i sincere ur?ri de s?n?tate, vi
DRAGI CAMARAZI REZERVI?TI, 31 MAI - ZIUA REZERVISTULUI MILITAR, reprezint? pentru noi un prilej onorant, de a v? transmite, calde ?i sincere ur?ri de s?n?tate, via?? lung? ?i fericire, al?turi de cei dragi, precum ?i respectul ?i pre?uirea noastr? pentru d?ruirea, curajul ?i devotamentul de care a?i dat dovad?, de-a lungul anilor, în slujba interesului na?ional, pentru promovarea tradi?iilor ?i a spiritului patriotic ?i ost??esc. Jur?mântul militar de credin??, depus fa?? de ?ar?, precum ?i deviza ,,PATRIE, ONOARE, DEMNITATE ",reprezint? crezul nostru, al rezervi?tilor militari, care ne oblig? s? contribuim, al?turi de oamenii responsabili, la cur??area moral? a societ??ii române?ti, precum ?i la ap?rarea drepturilor ?i libert??ilor cet??ene?ti, dobândite cu truda ?i jertfa înainta?ilor no?tri. Acum, la ceas de s?rb?toare (când anivers?m 10 ani de la instituirea, prin GH nr 467 din 12.05.2010, a Zilei Rezervistului Militar, precum ?i a 30 de ani de la înfiin?area celor dou? asocia?ii na?ionale - ANCMRR ale MApN ?i MAI), reiter?m îndemnul la UNITATE structural? ?i de corp, fiind imperativ necesar de a ne uni eforturile ?i energiile pentru a lupta, cu hot?râre ?i cu toate ,,armele" noastre legale, pe care le avem ,,în dotare", pentru înl?turarea grabnic? a nedrept??ilor, batjocorii ?i discrimin?rilor la care sunt supu?i pensionarii militari, în ultimii zece ani, de c?tre toate guvernele care s-au succedat. LA MUL?I ANI, STIMA?I CAMARAZI REZERVI?TI, S? FIM UNI?I ?I S? AVEM ÎNCREDERE C? NE VOM RECÎ?TIGA DREPTURILE LEGALE! PRE?EDINTELE Fil.Jud.Teleorman a ANCMRR din MApN ,,General David Praporgescu " - Lt.col.(r.) Brîncoveanu Ioan PRE?EDINTELE Fil.Jud.Teleorman a ANCMRR din MAI (?i SCMD) - Col.(r.) Sandu Liviu-Sorinel

copyright © 2020 mesagerul.ro