Mesagerul.ro

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la Alexandria: „Unii cet??eni tr?iesc o dram? din cauz? c? documentele ce justific? vechimea în munc? au fost distruse”

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la Alexandria: „Unii cet??eni tr?iesc o dram? din cauz? c? documentele ce justific? vechimea în munc? au fost distruse”

Vizit? neanun?at? a ministrului muncii, Violeta Alexandru, în mai multe institu?ii din jude?ul Teleorman ce se afl? în subordinea ministerului. Al?turi de domnisa

Vizit? neanun?at? a ministrului muncii, Violeta Alexandru, în mai multe institu?ii din jude?ul Teleorman ce se afl? în subordinea ministerului. Al?turi de domnisa sa, au mai fost prezen?i Tudor Polac, secretar de stat, Victor Picu, pre?edintele ANOFM ?i Alin Ionu?, secretar de stat ANOFM.

Într-o conferin?? de pres? sus?inut? la sediul PNL Teleorman, la care a fost prezent ?i senatorul Eugen Pîrvulescu, ministrul muncii a vorbit despre problemele g?site la Casa de Pensii, ITM, AJOFM ?i AJPIS, unele normale, dar care trebuie rezolvate cu celeritate.

„Am urm?rit ca împreun? s? surprindem realitatea de la fa?a locului. În mare, nu au fost sesizate neconcordan?e majore. Sunt unele probleme în ceea ce prive?te rela?ia cu cet??enii care vin s? se intereseze pentru diverse probleme. Îns?, o analiz? corect? asupra realit??ii din institu?iile din jude?ul Teleorman vom avea abia dup? ce vom studia ?i alte aspecte”, a declarat ministrul Violeta Alexandru.

O mare problem?, spune ministrul Alexandru, întâlnit? aici dar ?i în alte jude?e, este lipsa documentelor care s? justifice vechimea în munc?, documente care au fost arhivate în condi?ii improprii ?i care, din pricina unor fenomene naturale sau rea voin?? au disp?rut.

„Este o dram? pe care o tr?iesc foarte mul?i oameni. Încerc?m s? g?sim solu?ii pentru care ace?tia s? beneficieze de drepturile legale ce li se cuvin. Vom analiza situa?ia ?i sper s? identific?m cea mai bun? solu?ie pentra ca cet??enii s? beneficieze de drepturile lor”, a mai precizat ministrul Violeta Alexandru.

copyright © 2020 mesagerul.ro