Mesagerul.ro

Nea Romic?, în ultima tur? de serviciu! FOTO

Nea Romic?, în ultima tur? de serviciu! FOTO

Ast?zi, plt. maj. ?în??reanu Remulus Toma, din cadrul Deta?amentului de Pompieri Alexandria, cunoscut ca „nea Romic?” pentru mul?i dintre colegii s?i mai tineri,

Ast?zi, plt. maj. ?în??reanu Remulus Toma, din cadrul Deta?amentului de Pompieri Alexandria, cunoscut ca „nea Romic?” pentru mul?i dintre colegii s?i mai tineri, a intrat în ultima tur? de serviciu, acesta urmând s? treac? în rezerv? cu drept la pensie începând cu data de 03.02.2020.

Pentru cei 28 de ani în slujba cet??enilor, precum ?i pentru camaraderia de care a dat dovad? de-a lungul timpului, colegii s?i i-au preg?tit o surpriz? frumoas?, care s? r?mân? în amintirea sa. În aceast? diminea??, la intrarea în ultima tur? de serviciu, nea Romic? a fost felicitat ?i aplaudat de întregul personal, moment în care i-au fost înmânate ?i câteva articole care s?-i reaminteasc? de perioada petrecut? în aceast? familie, a pompierilor militari alex?ndrineni.

Cu emo?ie în glas ?i lacrimi în ochi, acesta le-a mul?umit tuturor pentru sprijinul acordat, precizând c? rezultatele pozitive ob?inute în cariera sa au fost întotdeauna rodul muncii în echip? ?i f?r? ca to?i membri s? participe activ, s? ac?ioneze ca un singur salvator, ele nu ar fi fost posibile.

Salvatorul nostru ?i-a început cariera la 21 de ani, în calitate de militar angajat pe baz? de contract, iar din anul 2005, a trecut în corpul subofi?erilor, ca sergent major. În întreaga sa activitate s-a remarcat prin profesionalism, onestitate ?i implicare permanent? în men?inerea în stare de operativitate a autospecialelor ?i echipamentelor de interven?ie, precum ?i prin îndeplinirea cu succes a misiunilor încredin?ate, manifestând devotament, curaj ?i responsabilitate fa?? de semeni.

Pentru rezultatele sale foarte bune ?i pentru modul profesionist de gestionare a interven?iilor în situa?ii de urgen?? în calitate de comandant echipaj ?i conduc?tor autospeciale, subofi?erul a fost de dou? ori avansat în grad înainte de termen, în anul 2008 ?i 2013, precum ?i citat prin Ordin de Zi pe unitate în anii 2005, 2009 ?i 2012.

Nea Romic?, asa cum te cunoa?tem cu to?ii în unitatea noastr?, i?i dorim mult? s?n?tate, s? te bucuri în continuare de cele mai frumoase daruri ale vie?ii al?turi de cei dragi, o pensie lung? ?i pe m?sura întregii cariere devotate în sprijinul comunit??ii teleorm?nene!

ISU Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro