Mesagerul.ro

Nicolae B?d?noiu rezist?! Planul deputatului Boboc de a-?i numi prietenii în fruntea PSD Videle a e?uat

Nicolae B?d?noiu rezist?! Planul deputatului Boboc de a-?i numi prietenii în fruntea PSD Videle a e?uat

?edin?? cu scântei în cadrul organiza?iei PSD Videle. La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, membrii forma?iunii politice au fost convoca?i de c?tre deputatul Valenti

?edin?? cu scântei în cadrul organiza?iei PSD Videle. La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, membrii forma?iunii politice au fost convoca?i de c?tre deputatul Valentin Boboc pentru adoptarea unor m?suri “în for??”, în principal numirea unui pre?edinte interimar în locul primarului Nicolae B?d?noiu. Numai c? planul de acas? nu prea s-a nimerit cu cel din târg. Deputatul Boboc, alt?dat? maestru al jocurilor politice, a cam pierdut teren în fa?a colegilor ce, pe vremuri, îl ascultau orbe?te. Manevrele b?trânului ?i tonul ridicat au p?lit în fa?a argumentelor aduse de membrii PSD Videle, semn c? gloria lui Nea Vali apune încet dar sigur.

Conform declara?iei oamenilor prezen?i la evenimentul politic, înc? de la începutul ?edin?ei, deputatul Valentin Boboc ?i doi primari prieteni au încercat s? se impun?, s? tran?eze lucrurile în favoarea lor, alungând din sal? pe cei care nu erau membri de partid, în speran?a c? înc?perea va r?mâne goal? ?i ei vor defila conform scenariului propus. ?eap?! Dup? izgonirea unor simpatizan?i, în sal? au r?mas suficien?i oameni pentru ca ?edin?a s? se desf??oare în mod statutar.

Lovitura de gra?ie a venit din partea actualului primar Nicolae B?d?noiu. Acesta le-a fluturat pe sub nas mai marilor de la jude? o decizie a Comisiei de Etic? ?i Litigii a PSD, semnat? de Florin Iordache, în care se specifica negru pe alb c? B?d?noiu nu ?i-a pierdut niciodat? calitatea de membru ?i, implicit, pe cea de pre?edinte al Organiua?iei PSD Videle. Pus în fa?a faptului împlinit, deputatul Valentin Boboc a renun?at la numirea unui pre?edinte interimar, iar ?edin?a a continuat în cel mai cordial mod cu putin??.

copyright © 2020 mesagerul.ro