Mesagerul.ro

Noi focare de pest? porcin? african?, în Mereni ?i Socetu. Autorit??ile au decis uciderea a 17 suine

Noi focare de pest? porcin? african?, în Mereni ?i Socetu. Autorit??ile au decis uciderea a 17 suine

Noi focare de pest? porcine au fost înregistrate în jude?ul Teleorman, în ultima perioad?. Potrivit Direc?iei Sanitar Veterinare Teleorman ?i pentru Siguran?a Ali
Noi focare de pest? porcine au fost înregistrate în jude?ul Teleorman, în ultima perioad?. Potrivit Direc?iei Sanitar Veterinare Teleorman ?i pentru Siguran?a Alimentelor, cazurile au fost semnalate în dou? gospod?rii din localit??ile Mereni, în data de 24 aprilie, ?i Socetu, trei zile mai târziu. Autorit??ile au decis uciderea suinelor, în total 17 capete, iar proprietarii vor fi desp?gubi?i, conform legisla?iei în vigoare. Cu toate acestea, medicul Florea R?doi, directorul DSVSA Teleorman a declarat c? “vorbim despre cazuri izolate, ?i, deocamdat?, nu sunt motive de îngrijorare, în zonele respective fiind adoptate m?suri de urgen?? pentru limitarea r?spândirii virusului”. Totodat?, acesta a precizat c?, în momentul de fa??, la nivelul jude?ului mai sunt active 133 de focare, în ultimele dou? s?pt?mâni fiind stinse un num?r de 83. “Zilnic, colegii mei ac?ioneaz? pentru închiderea altor focare, dup? un plan bine structurat. Spre exemplu, în aceast? s?pt?mân? echipele DSVSA sunt prezente în comunele Peretu, Plosca ?i Buzescu, iar s?pt?mâna viitoare în localit??ile Teleormanu, M?gura ?i Mârz?ne?ti. În total, este vorba despre 25 de focare. În ultima vreme, nu au mai fost înregistrate cazuri la porci mistre?i, ci doar în gospod?riile individuale. To?i proprietarii ale c?ror animale au fost ucise au fost desp?gubi?i, valoarea sumelor alocate fiind de aproximativ 6 milioane de lei”, a mai afirmat medical Florea R?doi. Pe aceast? cale institu?ia reaminte?te de?in?torilor de porcine c? trebuie anun?e de urgen?? medicul veterinar, DSVSA Teleorman sau prim?ria din localitate despre orice caz de îmboln?vire care evolueaz? la porcii domestici, respectiv a identific?rii de cadavre sau porci s?lbatici bolnavi, în scopul aplic?rii imediate a m?surilor de diagnostic ?i prevenire. O alt? recomandare adresat? cresc?torilor este de nu cump?ra purcei din locuri necunoscute, f?r? a fi identifica?i (cu crotalie) ?i f?r? certificat sanitar veterinar de s?n?tate eliberat de medicul veterinar de liber? practic? împuternicit ?i hr?nirea animalelor doar cu furaje sigure, fiind interzis? hr?nirea suinelor cu resturi alimentare rezultate în gospod?ria proprie sau provenite de la unit??ile de alimenta?ie public?.  

copyright © 2020 mesagerul.ro