Mesagerul.ro

Noi focare de Pest? Porcin?. În gospod?rii din M?gura, Orbeasca, Peretu, Uda Clocociov ?i Dr?g?ne?ti de Vede s-a confirmat prezen?a virusului

Noi focare de Pest? Porcin?. În gospod?rii din M?gura, Orbeasca, Peretu, Uda Clocociov ?i Dr?g?ne?ti de Vede s-a confirmat prezen?a virusului

Pesta Porcin? African? continu? s? fac? ravagii în jude?ul Teleorman. Numai în ultimele zile, în câteva gospod?rii ale popula?iei din comunele M?gura, Orbeasca,

Pesta Porcin? African? continu? s? fac? ravagii în jude?ul Teleorman. Numai în ultimele zile, în câteva gospod?rii ale popula?iei din comunele M?gura, Orbeasca, Peretu, Uda Clocociov ?i Dr?g?ne?ti de Vede (sat V?c?re?ti) mai mul?i porci au fost g?si?i mor?i. Autorit??ile sanitar veterinare au prelevat probe de la cadavrele animalelor ?i au fost trimise la Laboratorul din Giurgiu ?i la Institutul de Diagnostic ?i S?n?tate Animal? din Bucure?ti. Din p?cate, în urma analizelor de laborator, s-a confirmat existen?a virusului Pestei Porcine, în toate cazurile.
Cu toate acestea, reprezentan?ii Direc?iei Sanitar Veterinare ?i pentru Siguran?a Alimentelor Teleorman spun c? popula?ia nu trebuie s? intre în panic?. Sunt cazuri izolate ?i nu se va lua decizia sacrific?rii tuturor porcilor din comunele respective, cu excep?ia celor din gospod?riile în care a fost confirmat virusul Pestei Porcine Africane, urmând ca proprietarii s? primeasc? desp?gubiri financiare. Concomitent, medicii veterinari concesionari ?i echipe din cadrul DSVSA Teleorman au adoptat m?surile impuse în manualul opera?ional pentru interven?ia în focarele de pest? porcin? clasic?. Potrivit ANSVSA, la nivelul jude?ului Teleorman mai sunt active 194 de focare în gospod?riile popula?iei ?i 537 de cazuri, la mistre?i. În document se mai arat? c? au fost pl?tite desp?gubiri pentru cele 1.526 de exploata?ii din jude? afectate, în valoare total? de 5.108.960 de lei.

Mai trebuie precizat faptul c? în urma rezultatelor de laborator s-a stabilit c? o intoxica?ie cu sare ar fi fost cauza ce a dus la moartea a peste 100 de suine, de la Ferma din Salcia.

copyright © 2020 mesagerul.ro