BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

NOTE DE LECTUR? / ”R?NI C?L?TOARE” DE FLORIN BURTAN

NOTE DE LECTUR? / ”R?NI C?L?TOARE” DE FLORIN BURTAN

Vechiul meu prieten Florin Burtan îmi las? în urm? cu câteva zile ultima sa carte, ”R?ni c?l?toare”, ap?rut? la Editura ”Neuma”. Cu convingerea c? voi av


Vechiul meu prieten Florin Burtan îmi las? în urm? cu câteva zile ultima sa carte, ”R?ni c?l?toare”, ap?rut? la Editura ”Neuma”. Cu convingerea c? voi avea prilejul s? m? întâlnesc astfel cu alte versuri din crea?ia sa, o pun într-un col? al biroului. Îmi aduc aminte c? l-am cunoscut în redac?ia ziarului ”Teleormanul”, iar primul s?u volum de poezii, ”Flaut pe r?ni” (elegii), scos la Editura ”Cartea Româneasc?” în anul 1979, m-a adus mai aproape de consumatorii acestui gen de literatur?. În ”Peregrin?ri”, zice Florin Burtan, ”Sunt pun?i pe care nu po?i iar s? treci / Decât înve?mântat în propia ta zare. / Pe umeri de vei ?ine falduri reci, / Amurgul va fi gata de plecare”. Sigur, acum în 2019, sintetiz?m: jurnalist, membru al Uniunii Scriitorilor din România ?i redactor ?ef al revistei ”Caligraf”. Colaborator la cele mai importante reviste literare din ?ar?, a publicat peste 20 de volume de versuri, proz? scurt? ?i un roman.

...Ei bine, r?sfoiesc paginile ?i constat c? am în fa?? o carte de... proz? scurt?. ?i fac leg?tura cu afirma?ia sa dintr-un interviu anterior – ”proza mea este o prelungire a tr?irilor lirice”. Ca simplu cititor, cred c? „R?ni c?l?toare” sunt felii de via??, povestiri dulci-am?rui. Pline de semnifica?ii, par la prima vedere situa?ii ?i întâmpl?ri aparent banale. El scrie despre trecut, copil?rie, dorin?e, vise, neîmpliniri, vraja erotic?. Sunt aduse în aten?ie probleme grave, legate de calvarul deporta?ilor care au refuzat colectivizarea. Venind mai aproape de prezent, nu pot fi ocolite schimb?rile în comportamentul individual din societatea post-decembrist? de consum. ”Cu trecerea, abia sesizabil?, de la concret la fic?iune”, cum apreciaz? poeta Nicoleta Milea.

Fiind înainte de toate poet, autorul recurge la metafore ?i simboluri. Peisajele naturate sunt ?i ele pline de lirism. În multe povestiri predomin? spa?iul rural: ”Moartea fântânii”, ”Vorbe de via??”, ”Satul de ??rân?”, ”Când Dumnezeu ?i-a întors fa?a de la oameni”, ”C?derea din cântec” ?.a. Întâlnim, de asemenea, o gam? extrem de larg? de personaje cu nume dintre cele mai neobi?nuite: Portofel, Gederic?, Otomega, Ovedu?, Palarip, Maruse, Metodie, ?â?ai, Vit?laie, Firc?, Deda, M?rnic?, Nicamin, Odadid?.

Iat?, a?adar, motivele cere m-au determinat s? citesc cu pl?cere ”R?ni c?l?toare”, autorul confirmând faptul c? are mereu ceva de spus. ?i pentru o provocare la lectur?, am ales la finalul acestor consemn?ri o mai veche apreciere a scriitorului ?tefan Mitroi despre crea?ia lui Florin Burtan: ”Rar mi-a fost dat s? întâlnesc la poe?ii de azi o atât de frumoas? triste?e ?i o frumuse?e atât de trist?! (...)”.

?TEFAN STAN

copyright © 2020 mesagerul.ro