Mesagerul.ro

NOTE DE LECTUR?: CONTRIBU?II LA ISTORIA ÎNV???MÂNTULUI RO?IOREA

NOTE DE LECTUR?: CONTRIBU?II LA ISTORIA ÎNV???MÂNTULUI RO?IOREA

Profesorul Argentin ?tefan Porumbeanu de la Ro?iorii de Vede este un scormonitor perseverent, care impune respect prin rezultatele cercet?rilor sale arhivistice. De

Profesorul Argentin ?tefan Porumbeanu de la Ro?iorii de Vede este un scormonitor perseverent, care impune respect prin rezultatele cercet?rilor sale arhivistice. De-a lungul anilor, am colaborat, eu in  calitate de corespondent al Agen?iei Na?ionale de ?tiri, el asigurând fotografiile prilejuite de diverse evenimente. Dac? a? avea r?bdare s? cotrob?iesc prin biblioteca personal?, a? g?si c?r?i pe care le-am primit de la cel ce a contribuit la educarea multor genera?ii de elevi. Cu speran?a c? le voi g?si, amintesc câteva: “Ro?iorii de Vede în cronica vremurilor”, ”Ro?iorii de Vede: o istorie a ora?ului prin monumentele sale”, ”Personalit??i ro?iorene” (vol. I-V), ”Toponimicul Ru?ii de Vede, ora?ul meseria?ilor ?i negustorilor”. Dar cum el nu are astâmp?r, chiar ?i la o vârst? înaintat?, recent a scos de sub tipar, la Editura Aius din Craiova – Colegiul Nicolae Anastasescu 100 de ani. O lucrare despre o unitate ?colar? cunoscut? în lumea înv???mântului teleorm?nean, dar ?i dincolo de grani?ele jude?ului. Volumul cuprinde aproape 440 de pagini (desigur, cu un  bogat ”bagaj” de fotografii), capitolele urm?rind evolu?ia în timp a acestui colegiu: ”Gimnaziul teoretic Ro?iorii de Vede”, ”Transformarea gimnaziului in liceu”, ”Liceul Anastasescu in perioada 1931-1944”, ”Liceul Anastasescu în perioada 1944-2009”, ”Colegiul Anastasescu in perioada 2009-2019”, ”Fanfara liceului Fra?ii Anastasescu” ?i ”Revistele liceului Anastasescu” sau ”Marile anivers?ri ale liceului Anastasescu”. În continuare, sunt prezentate amintiri despre liceu, directori ?i profesori, reproduceri ale unor documente oficiale, putând fi g?site, de asemenea, liste cu toate seriile de absolven?i.

Cu siguran?? volumul are o valoare istoric? deosebit?, arhiva sentimental? trezind emo?ii pentru cei apropia?i de un domeniu de activitate de mare responsabilitate. Autorul consider? demersul s?u o ac?iune temerar?. În opinia sa, este vorba despre un sanctuar în care au oficiat sute de dasc?li ?i s-au format mii de elevi. De altfel, în revista Caligraf, istoricul literar Stan V. Cristea eviden?iaz? rolul prestigioasei unit??i de înv???mânt în istoria cultural? a str?vechii a?ez?ri, unde mi?carea literar? are vechi tradi?ii.

 

?TEFAN STAN

copyright © 2021 mesagerul.ro