Mesagerul.ro

NOTE DE LECTUR? / VOCA?IA SCRISULUI LA CAMELIA CARACALEANU

NOTE DE LECTUR? / VOCA?IA SCRISULUI LA CAMELIA CARACALEANU

Într-una din zilele trecute, am avut surpriza s? primesc o carte cu o greutate de aproximativ dou? (!) kilograme ?i peste 1.400 de pagini. Intitulat? ”Torente (Ca

Într-una din zilele trecute, am avut surpriza s? primesc o carte cu o greutate de aproximativ dou? (!) kilograme ?i peste 1.400 de pagini. Intitulat? ”Torente (Cartea C?r?ilor)”, poart? semn?tura Camelia Popa Caracaleanu, n?scut? la Turnu M?gurele. Un autograf m?gulitor cuprinde cuvintele: “Maestrului ?tefan Stan, jurnalist de elit?, felicit?ri cu ocazia investirii cu nobilul titlu de Cet??ean de Onoare al Municipiului Alexandria. Cu aleas? stim? ?i profund? recuno?tin??”.

M?rturisesc c? m-a pus pe gânduri remarca „recuno?tin??”, dar apoi mi-am amintit de întâlnirea noastr? în biroul meu de corespondent la Radio România Actualit??i. Sunt mul?i ani de când i-am prezentat un volum de versuri – ”Albastrele ninsori” – care, dac? nu m? în?el, reprezint? debutul s?u editorial. Au urmat ?i alte c?r?i, la fiecare apari?ie având grij? s?-mi aduc? în aten?ie versuri caracterizate de speciali?ti ca reu?ite în ceea ce prive?te transpunerea tr?irilor în confesiuni re?inute, înv?luite în mister, cu nelini?ti ?i a?tept?ri. Scriitorul Florin Burtan remarc? în prefa?? faptul c? fosta profesoar? de limba ?i literatura român? ”a?terne (în „Albastrele ninsori”), blând ?i muzical, în pridvorul sim?irii noastre însetate de adev?r ?i lumin?, versuri despre curgerea timpului – una dintre obsesiile fundamentale ale poe?ilor”. La rândul s?u, academicianul Gabriel ?epelea crede c? ”versurile, situate în zona purit??ii metaforice, deosebit de sugestive ?i extrem de concentrate, sunt de o rar? sensibilitate”. În opinia sa, sunt eviden?iate astfel ”voca?ia liric? ?i împlinirea de poet”. Un alt creator literar cu experien??, Florea Miu, teleorm?nean ajuns în Cetatea B?niei, consider? c? ”voca?iei lirice i se adaug? cea estetic?, fapt care fixeaz? reperele unei con?tiin?e creatoare (...)”.

Practic, ”Torente” este alc?tuit din ”Albastrele ninsori”, ”Pulberi de stele”, ”Lumina în amurg”, ”Cuib de lumin?”, ”Cu stelele-n palm?”, ”Lacrimi de stea”, ”Miracol”, ”Constela?ia lirei”, ”Preludii”, ”Floare de col?”, ”Reverie”, ”Flautul amurgului”, ”Armonii selenare”, ”Sub aripa timpului”, ”Simfonii”, ”Florile gândului”, ”Rapsodii”, ”Incanta?ii”, ”Arcade”, ”?optirile toamnei”, ”Arpegii”, ”Arca?ul timpului”, ”La por?ile luminii”. De remarcat ?i aplecarea spre studierea folclorului muntenesc, teza sa de doctorat având ca tem? ”Transfigurarea fondului folcloric în nuvelele lui Gala Galaction”. Fiind un inventar bibliografic, ”Torente” are în partea de final multe fotografii (inclusiv de familie), texte culese din presa local? ?i na?ional?, aprecieri din partea unor critici, scriitori ?i ziari?ti, alte dovezi de pre?uire legate de activitatea educativ? cu elevii.

?TEFAN STAN

copyright © 2020 mesagerul.ro