Mesagerul.ro

Nou? persoane izolate la domiciliu, dup? ce au c?l?torit în Italia. DSP Teleorman a dispus supravegherea epidemiologic?

Nou? persoane izolate la domiciliu, dup? ce au c?l?torit în Italia. DSP Teleorman a dispus supravegherea epidemiologic?

Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman monitorizeaz? în prezent 9 persoane de cet??enie român?, care au c?l?torit în Italia, regiunile Lombardia ?i Veneto, în a

Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman monitorizeaz? în prezent 9 persoane de cet??enie român?, care au c?l?torit în Italia, regiunile Lombardia ?i Veneto, în afara zonelor în care s-a constituit carantina de c?tre autorit??ile italiene.

În aceste cazuri s-a impus izolarea la domiciliu, în loca?ia declarat? la intrarea în ?ar?, ?i supraveghere epidemiologic? pasiv?, pentru o perioad? de 14 zile, conform Hot?rârii Comitetului Na?ional pentru Situa?ii Speciale de Urgen?? nr. 2/24.02.2020.

Într-un comunicat de pres? emis de Comitetul Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Teleorman se men?ioneaz? c? starea de s?n?tate a celor 9 persoane este foarte bun?, f?r? simptomatologie specific? infect?rii cu coronavirus, personalul medical specializat din cadrul Direc?iei de S?n?tate Public? Teleorman fiind în permanent? leg?tur? cu ace?tia", se arat? într-un comunicat de pres? .

Pentru informa?ii suplimentare, persoana desemnat? de c?tre Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman este medicul ?ef din Departamentul de S?n?tate Public?, dr. Lumini?a Dumitra?cu (telefon: 0722 265 091).

 

copyright © 2020 mesagerul.ro