Mesagerul.ro

O tân?r? din Turnu M?gurele, dat? disp?rut?. Poli?ia solicit? sprijinul cet??enilor

O tân?r? din Turnu M?gurele, dat? disp?rut?. Poli?ia solicit? sprijinul cet??enilor

Solicit?m sprijinul cet??enilor pentru identificarea unei tinere în vârst? de 16 ani, reclamat? ca fiind disp?rut? de pe raza municipiului Turnu M?gurele.  

Solicit?m sprijinul cet??enilor pentru identificarea unei tinere în vârst? de 16 ani, reclamat? ca fiind disp?rut? de pe raza municipiului Turnu M?gurele.   Tân?ra, ?OANC? MARIA MAGDALENA, n?scut? la data de 09.02.2004, a plecat în mod voluntar de la domiciliul s?u din municipiul Turnu M?gurele, jude?ul Teleorman, în ziua de 25.05.2020 ?i nu a mai revenit. Familia a sesizat dispari?ia la data de 28.05.2020, motivând c? tân?ra nu este la primul gest de acest fel ?i c?, de obicei, revine la domiciliu în scurt timp. Tân?ra are urm?toarele semnalmente:
  • în?l?ime – aprox. 1,70 m, ochii c?prui, fa?a oval?, p?r ro?cat, ondulat, de lungime medie, constitu?ie atletic?, f?r? semne particulare sau tatuaje.
Deoarece mama sa se afla la serviciu, nu se cunosc elementele vestimentare purtate de tân?r? în ziua plec?rii. Persoanele care pot furniza informa?ii despre aceasta sunt rugate s? contacteze Inspectoratul de Poli?ie Jude?ean Teleorman la tel. 0247/407.164, 0247407166, 0247407006  – Biroul Urm?ri?i, s? informeze cea mai apropiat? unitate de poli?ie sau s? sune la num?rul unic pentru apeluri de urgen?? – 112.

copyright © 2020 mesagerul.ro