Mesagerul.ro

O via?? de om într-o viziune economic?, lansare de carte la Bibl

O via?? de om într-o viziune economic?, lansare de carte la Bibl

Vineri, 14 februarie 2020, începând cu ora 10.30, la Sala de lectur? a Bibliotecii Jude?ene “Marin Preda” Teleorman va avea loc lansarea volumului “O via?? de

Vineri, 14 februarie 2020, începând cu ora 10.30, la Sala de lectur? a Bibliotecii Jude?ene “Marin Preda” Teleorman va avea loc lansarea volumului “O via?? de om într-o viziune economic?” al teleorm?neanului Florea Dumitrescu, fost ministru de finan?e al României timp de 9 ani ?i jum?tate, ambasador al ??rii noastre în China ?i guvernator al B?ncii Na?ionale a României.

Doctorul economist Florea Dumitrescu s-a n?scut în anul 1927, în comuna Gârde?ti (acum Nec?e?ti). Dup? terminarea liceului economic (urmat doi ani la Ro?iorii de Vede ?i doi ani la Turnu M?gurele), a absolvit Academia de Studii Economice Bucure?ti. A avansat rapid în carier?: în 1969, la vârsta de 42 de ani, conducea Ministerul Finan?elor Publice, din 1978 pân? în 1983 inclusiv a fost ambasador al României în China, iar din 1984 pân? în 1989 a fost Guvernatorul B?ncii Na?ionale a României. Aproape 15 ani a reu?it s? men?in? echilibrul finan?elor publice, iar timp de 5 ani, în calitate de ambasador în China a reu?it s? dezvolte rela?ii bilaterale româno-chineze.

Domnul Florea Dumitrescu a fost pre?edinte fondator al primei Asocia?ii de Prietenie România-China. A fost membru de onoare al Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România. Teleorm?neanul nostru a fost semnatarul primului acord de aderare al României cu FMI. De numele s?u sunt legate mai multe investi?ii din jude?ul nostru printre care: construc?ia Întreprinderii de Rulmen?i Alexandria, extinderea fabricilor din cadrul Combinatului Chimic Turnu M?gurele, a Fabricii de ?evi Sudate Zimnicea, a unor fabrici din Ro?iori de Vede, a multor obiective din sistemul agricol de stat ?i cooperatist.

 În prefata c?r?ii, doamna Ileana (Yang Ling) Hogea Veli?cu men?ioneaz?: Demnitar al Statului român, activ ?i creativ, prin inteligen?a sa vie, domnul Florea Dumitrescu s-a dovedit a fi de-a lungul carierei sale o con?tiin?? civic? na?ional?, egal cu sine, neclintit în loialitatea fa?? de ?ara noastr? ?i de poporul român, fin diplomat în rela?iile interna?ionale, expert în politicile ?i strategiile economice mondiale, cu reflexe benefice pentru România.

Cartea va fi prezentat? de scriitorul Gheorghe Olteanu ?i economistul Paul ?chiopu.

Ini?iatorii evenimentului sunt nepo?ii scriitorului Speran?a Dumitrescu ?i Elefterian (Gheorghi??) Dumitrescu.

copyright © 2021 mesagerul.ro