Mesagerul.ro

Oficiul de Cadastru Imobiliar? Teleorman: 346 de imobile au fost vândute, în jude?, în prima lun? a anului 2019

Oficiul de Cadastru Imobiliar? Teleorman: 346 de imobile au fost vândute, în jude?, în prima lun? a anului 2019

În luna ianuarie 2020, au fost vândute, la nivelul întregii ??ri, 35.231 de imobile, cu 15.259 mai pu?ine fa?? de luna decembrie 2019. Num?rul caselor, terenuril

În luna ianuarie 2020, au fost vândute, la nivelul întregii ??ri, 35.231 de imobile, cu 15.259 mai pu?ine fa?? de luna decembrie 2019. Num?rul caselor, terenurilor ?i apartamentelor care au f?cut obiectul contractelor de vânzare-cump?rare, la nivel na?ional, în luna ianuarie a acestui an este cu 4.498 mai mare fa?? de perioada similar? a anului trecut.

Cele mai multe vânz?ri de imobile au fost înregistrate, în luna ianuarie 2020, în Bucure?ti - 5.229, Ilfov - 4.020 ?i C?l?ra?i - 2.141. Jude?ele cu cele mai pu?ine imobile vândute în aceea?i perioad? sunt Tulcea - 221, S?laj – 148 ?i Olt - 54.

Potrivit statisticilor, în jude?ul Teleorman, în luna ianuarie, au fost tranzac?ionate 206 terenuri agricole, aflate în extravilanul localit??ilor, iar în intravilan, 81 de terenuri având construc?ii ?i 19 f?r? construc?ii. În documentul dat publicit??ii se mai arat? c? totalul imobilelor vândute la începutul anului curent este de 346. În ceea ce prive?te num?rul ipotecilor, acesta este de 204, cele mai multe fiind pentru terenurile situate în afara comunelor.

 

 

copyright © 2020 mesagerul.ro