Mesagerul.ro

Oportunit??i de angajare. 242 locuri de munc? vacante, la nivelul jude?ului Teleorman

Oportunit??i de angajare. 242 locuri de munc? vacante, la nivelul jude?ului Teleorman

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 242 locuri de munc? vacante, din care 3 pentru persoanele cu studii superioare, 58 pentru

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 242 locuri de munc? vacante, din care 3 pentru persoanele cu studii superioare, 58 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 59 pentru persoanele cu studii liceale, 47 pentru persoanele cu studii gimnaziale, 26 posturi se adreseaz? persoanelor fara studii, 1 post pentru studii postliceale iar 48 posturi sunt pentru ucenici – confectioner-asamblor articole din textile.

Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante sunt : inginer mecanic, specialist in achizitii, functionar administrativ, asistent farmacist, designer grafica, expert in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta, operator ghiseu banca, factor postal, oficiant posta telegrame, electrician de între?inere ?i repara?ii, electromecanic, operator la prepararea produselor lactate, operator presa de transfer termic, operator receptie, tehnician in securitate si sanatate munca, vanzator, lucr?tor comercial, zidar, sculer-matriter, conducator auto transport rutier de marfuri, maistru mecanic, confectioner-asamblor articole din textile, muncitor necalificat in industria confectiilor, manipulant marfuri, muncitor necalificat, etc.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate s? ocupe un loc de munc? pot accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.

Reamintim agen?iilor economici  c? au obliga?ia, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificat? ?i completat?, s? comunice agen?iilor jude?ene pentru ocuparea for?ei de munc? în a c?ror raz? teritorial? î?i au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munc? vacante, în termen de 5 zile lucr?toare de la vacantarea acestora.

Pentru  a comunica locurile de munc? vacante, agen?ii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agen?iilor locale/punctelor de lucru sau transmite prin fax: 0247/311.164 ?i e-mail: ajofm@tr.anofm.ro.

În situa?ia în care agen?ii economici au ocupat locurile de munc? declarate vacante, au obliga?ia s? anun?e ocuparea acestora în termen de o zi, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact men?ionate mai sus.

Pentru informa?ii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni pân? joi între orele 8.00-16.30 ( in perioada 06.01.2020 – 23.01.2020 intre orele 8.00-17.30) ?i vineri între orele 8.00-14.00, Agen?iilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu .

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TELEORMAN

copyright © 2020 mesagerul.ro