Mesagerul.ro

Oportunit??i de angajare! 283 locuri de munc?, în Teleorman. Se caut? director de vânz?ri, ingineri, po?ta?i, ?oferi ?i vânz?tori

Oportunit??i de angajare! 283 locuri de munc?, în Teleorman. Se caut? director de vânz?ri, ingineri, po?ta?i, ?oferi ?i vânz?tori

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 283 locuri de munc? vacante, din care 32 pentru persoanele cu studii superioare, 91 pentr

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 283 locuri de munc? vacante, din care 32 pentru persoanele cu studii superioare, 91 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 81 pentru persoanele cu studii liceale iar 79 pentru persoanele cu studii gimnaziale.

Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante sunt : director vanzari, inginer mecanic, inginer electromecanic, inginer electrotehnist, proiectant inginer mecanic, proiectant inginer electromecanic, proiectant inginer electrotehnic, inginer 8in industria alimentara, sef formatie industria petroliera/petrochimica, manager de zona, sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde, mecanic utilaj, oficiant posta telegrame, factor postal, operator calculator electronic si retele, agent de securitate, electrician de între?inere ?i repara?ii, electrician montator de instalatii automatizate, electromecanic masini si echipamente electrice, electronist depanator utilaje calcul, rectificator universal, sofer de autoturisme si camionete, vanzator, lucr?tor comercial, lacatus mecanic, lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, zidar, sculer-matriter, stivuitorist, sudor manual cu arc electric, sudor manual cu flacara de gaze, confectioner-asamblor articole din textile, muncitor necalificat in industria confectiilor, muncitor necalificat in mine si cariere, manipulant marfuri, etc.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate s? ocupe un loc de munc? pot accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.

Reamintim agen?iilor economici  c? au obliga?ia, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificat? ?i completat?, s? comunice agen?iilor jude?ene pentru ocuparea for?ei de munc? în a c?ror raz? teritorial? î?i au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munc? vacante, în termen de 5 zile lucr?toare de la vacantarea acestora.

Pentru  a comunica locurile de munc? vacante, agen?ii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agen?iilor locale/punctelor de lucru sau transmite prin fax: 0247/311.164 ?i e-mail: ajofm@tr.anofm.ro.

În situa?ia în care agen?ii economici au ocupat locurile de munc? declarate vacante, au obliga?ia s? anun?e ocuparea acestora în termen de o zi, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact men?ionate mai sus.

Pentru informa?ii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni pân? joi între orele 8.00-16.30 ?i vineri între orele 8.00-14.00, Agen?iilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu.

copyright © 2020 mesagerul.ro