Mesagerul.ro

Oportunit??i de angajare. 380 locuri de munc? vacante la nivelul

Oportunit??i de angajare. 380 locuri de munc? vacante la nivelul

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 380 locuri de munc? vacante, din care 43 pentru persoanele cu studii superioare, 145 pent

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 380 locuri de munc? vacante, din care 43 pentru persoanele cu studii superioare, 145 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 88 pentru persoanele cu studii liceale iar 104 posturi se adreseaz? muncitorilor necalifica?i.

Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante sunt : inginer mecanic, inginer electrotehnist, inginer electromecanic, inginer constructii civile, industriale si agricole, inginer retele electrice, proiectant inginer electromecanic, proiectant inginer electrotehnic, proiectant inginer mecanic, proiectant arhitect, proiectant inginer constructii, proiectant inginer instalatii, consilier /economist in management, laborant chimist, contabil, asistent medical generalist, infirmiera, brancardier, factor postal, agent vanzari, electrician de între?inere ?i repara?ii, electromecanic, operator fabricare flux, vanzator, lucr?tor comercial, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, ipsosar, stivuitorist, sudor, lacatus mecanic, tinichigiu in constructii, zidar rosar-tencuitor, sofer autocamion/masina de tonaj mare, casier, bucatar, lucrator in bucatarie, barman, ospatar, ajutor ospatar, croitor, factor postal, muncitor necalificat, etc.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate s? ocupe un loc de munc? pot accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.

Reamintim agen?iilor economici  c? au obliga?ia, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificat? ?i completat?, s? comunice agen?iilor jude?ene pentru ocuparea for?ei de munc? în a c?ror raz? teritorial? î?i au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munc? vacante, în termen de 5 zile lucr?toare de la vacantarea acestora.

Pentru  a comunica locurile de munc? vacante, agen?ii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agen?iilor locale/punctelor de lucru sau transmite prin fax: 0247/311.164 ?i e-mail: ajofm@tr.anofm.ro.

În situa?ia în care agen?ii economici au ocupat locurile de munc? declarate vacante, au obliga?ia s? anun?e ocuparea acestora în termen de o zi, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact men?ionate mai sus.

Pentru informa?ii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni pân? joi între orele 8.00-16.30 ?i vineri între orele 8.00-14.00, Agen?iilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu .

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TELEORMAN

copyright © 2021 mesagerul.ro