BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Oportunit??i de angajare, în Teleorman. 388 de locuri de munc? vacante la nivelul jude?ului?

Oportunit??i de angajare, în Teleorman. 388 de locuri de munc? vacante la nivelul jude?ului?

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 388 locuri de munc? vacante, din care 33 pentru persoanele cu studii superioare, 59 pentr

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 388 locuri de munc? vacante, din care 33 pentru persoanele cu studii superioare, 59 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 82 pentru persoanele cu studii liceale, 198 pentru persoanele cu studii gimnaziale iar 17 posturi se adreseaz? persoanelor fara studii.

Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante sunt : inginer mecanic, inginer electrotehnist, inginer electromecanic, inginer retele electrice, proiectant inginer electromecanic, proiectant inginer electrotehnic, proiectant inginer mecanic, proiectant inginer constructii, proiectant inginer instalatii, expert contabil-verificator, contabil, fotograf, operator procesare text si imagine, factor postal, oficiant posta telegrame, electrician de între?inere ?i repara?ii, electromecanic, operator la masini-unelte cu comanda numerica, vanzator, lucr?tor comercial, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, stivuitorist, zugrav, sudor, lacatus mecanic, vulcanizator, sofer autocamion/masina de tonaj mare, ospatar, pizzar, macelar, croitor, confectioner, prelucrator in industria textila, confectioner-asamblor articole din textile, muncitor necalificat in industria confectiilor, manipulant marfuri, muncitor necalificat, etc.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate s? ocupe un loc de munc? pot accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.

Reamintim agen?iilor economici  c? au obliga?ia, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificat? ?i completat?, s? comunice agen?iilor jude?ene pentru ocuparea for?ei de munc? în a c?ror raz? teritorial? î?i au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munc? vacante, în termen de 5 zile lucr?toare de la vacantarea acestora.

Pentru  a comunica locurile de munc? vacante, agen?ii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agen?iilor locale/punctelor de lucru sau transmite prin fax: 0247/311.164 ?i e-mail: ajofm@tr.anofm.ro.

În situa?ia în care agen?ii economici au ocupat locurile de munc? declarate vacante, au obliga?ia s? anun?e ocuparea acestora în termen de o zi, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact men?ionate mai sus.

Pentru informa?ii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni pân? joi între orele 8.00-16.30 ?i vineri între orele 8.00-14.00, Agen?iilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu .

copyright © 2020 mesagerul.ro