Mesagerul.ro

Oportunit??i de angajare. Prim?ria Dobrote?ti scoate la concurs ?ase posturi la “Centrul de îngrijire pentru copiii afla?i în situa?ii de risc”

Oportunit??i de angajare. Prim?ria Dobrote?ti scoate la concurs ?ase posturi la “Centrul de îngrijire pentru copiii afla?i în situa?ii de risc”

Prim?ria Comunei Dobrote?ti va organiza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioad? nedeterminat? a ?ase func?ii contractuale, din cadrul Serviciului Social –

Prim?ria Comunei Dobrote?ti va organiza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioad? nedeterminat? a ?ase func?ii contractuale, din cadrul Serviciului Social – Centrul de îngrijire pentru copiii afla?i în situa?ii de risc. Se caut? ?ef serviciu social, instructor educativ, buc?tar, asistent social, muncitor calificat între?inere ?i îngrijitor, iar informa?ii despre condi?iile pe care trebuie s? le îndeplineasc? un candidat se pot ob?ine la sediul unit??ii administrativ teritoriale, telefon 0730.559.555.

În urm?toarea perioad?, ?i alte prim?rii sau institu?ii publice din Teleorman vor face angaj?ri. Cei interesa?i pot afl mai multe informa?ii, accesând pagina oficial? a Guvernului, la rubrica “Posturi vacante în Administra?ia Public? din România” : http://posturi.gov.ro/.

Iat? lista posturilor vacante în jude?ul Teleorman:

?ofer buldoexcavator - Prim?ria Comunei Scurtu Mare, Jude?ul Teleorman

 

copyright © 2020 mesagerul.ro