Mesagerul.ro

Ora 11.00! Aproximativ 50.000 de persoane au votat în jude?ul Teleorman. Peste 6.000, pe listele suplimentare

Ora 11.00! Aproximativ 50.000 de persoane au votat în jude?ul Teleorman. Peste 6.000, pe listele suplimentare

Aproximativ 310.00 de teleorm?neni cu drept de vot sunt invita?i la urne pentru alegerea pre?edintelui. Conform Biroului Electoral Central, pân? la ora 11.00, în

Aproximativ 310.00 de teleorm?neni cu drept de vot sunt invita?i la urne pentru alegerea pre?edintelui. Conform Biroului Electoral Central, pân? la ora 11.00, în cele 334 de sec?ii de votare de pe raza jude?ului, ?i-au exprimat op?iunea peste 48.500 de persoane.

Dintre num?rul total al celor care s-au prezentat la sec?iile de votare, 42.200 au votat pe listele permanente, 6.100, pe cele suplimentare, iar 120 au solicitat urna mobile, prezen?a la vot fiind de 15.00%.

Date în timp real despre prezen?a la vot ?i care sunt localit??ile din jude?ul Teleorman cu cel mai mare procent se pot ob?ine accesând link-ul https://prezenta.bec.ro/prezidentiale24112019/romania-precincts

copyright © 2020 mesagerul.ro