Mesagerul.ro

Ora 14.00! În Teleorman, 150 de locuin?e f?r? energie electric? iar trei drumuri sunt închise circula?iei

Ora 14.00! În Teleorman, 150 de locuin?e f?r? energie electric? iar trei drumuri sunt închise circula?iei

Din cauza z?pezii ?i a viscolului puternic, drumarii teleorm?neni împreun? cu reprezentan?ii autorit??ilor jude?ene ?i locale au gestionat în cursul zilei de ast?

Din cauza z?pezii ?i a viscolului puternic, drumarii teleorm?neni împreun? cu reprezentan?ii autorit??ilor jude?ene ?i locale au gestionat în cursul zilei de ast?zi un num?r de 19 situa?ii de urgen??, reprezentând deblocarea a 24 de autoturisme, dintre acestea f?când parte ?i patru ambulan?e ce transportau persoane pentru dializ? ?i degajarea de pe carosabil a patru arbori ?i a unui stâlp de comunica?ii. Toate aceste evenimente au fost rezolvate cu operativitate de echipajele de interven?ie, cet??enii reu?ind s?-?i reia traseul în condi?ii de siguran??.

În ceea ce prive?te problemele semnalate la re?eaua de distribu?ie a energiei electrice, la ora 14.00, în jude?ul nostru mai erau doar 3 localit??i par?ial afectate (Dobreni, Ciol?ne?ti ?i Salcia) cu  un num?r de 150 de deranjamente, îns? pentru remedierea defec?iunilor erau pe teren 16 echipe specializate.

Pentru ca ac?iunea drumarilor cu utilajle de desz?pezire s? fie una eficient?, sectoarele de drum grav afectate de z?pad? ?i viscolul puternic au fost închise, la ora 15.00 situa?ia acestora fiind urm?toarea:

- DN 65 A, pe raza comunei Scrioa?tea;

- DN 65A, între Putineiu ?i Turnu M?gurele;

- DJ 612A, între Ro?iori de Vede - Balta S?rat?;

 Men?ion?m c? datele referitoare la re?eaua de distribu?ie a energiei electrice ?i a drumurilor na?ionale/jude?ene sunt în dinamic?, interven?iile echipelor specializate fiind îngreunate ?i în acest moment de vântul puternic.

Începând de ast?zi, ora 11.00, jude?ul nostru a ie?it de sub aten?ionarea meteorologic? de Cod Portocaliu de ninsori abundente ?i viscol puternic ?i a r?mas sub avertizare Cod Galben de vânt, care poate atinge la rafale viteze între 55 ?i 75 de km/h, pân? pe data de 26 martie, la ora 10.00.

În continuare, prin intermediul Centrului Jude?ean de Conducere ?i Coordonare a Interven?iei Teleorman (CJCCI), din care fac parte reprezentan?i ai Institu?iei Prefectului, Consiliului Jude?ean, ISU, IPJ, IJJ, SDN, DSP, principalul operator economic din domeniul distribuirii energiei electrice ?i cel din domeniul furniz?rii gazelor, problemele generate de fenomenele meteorologice sunt monitorizate permanent astfel încât ele s? fie rezolvate imediat f?r? victime omene?ti sau pagube materiale.

Recomand?m popula?iei s? evite zilele urm?toare deplasarea cu autoturismele proprietate personal?, iar dac? acest lucru este impus de o situa?ie de urgen??, s? se informeze în prealabil dac? pe traseul ales nu sunt impuse anumite restric?ii ori dac? drumul este închis/blocat.

De asemenea, înainte de a pleca la drum, conduc?torii auto trebuie s?-?i echipeze corespunz?tor autovehiculul pentru circula?ia în condi?ii de iarn? (anvelope specifice sezonului rece, lan?uri antiderapante, lopat?, s?cule? cu nisip, etc.). În cazul în care vântul este foarte puternic, ace?tia ar trebui s? parcheze ma?inile la distan?? fa?? de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate ?i s? r?mân? în spa?ii închise care s? le asigure protec?ia.

Foarte important?

Solicit?m cet??enilor anun?area oric?ror situa?ii care pot pune în pericol via?a semenilor, bunurile materiale sau mediul pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112!

SURSA: ISU TELEORMAN

copyright © 2020 mesagerul.ro