Mesagerul.ro

Ora?ul Videle ?i comunele Brânceni, Ciol?ne?ti, Crevenicu, Lunca ?i Traian, bani de la Guvern pentru actualizarea Planurilor Urbanistice Generale

Ora?ul Videle ?i comunele Brânceni, Ciol?ne?ti, Crevenicu, Lunca ?i Traian, bani de la Guvern pentru actualizarea Planurilor Urbanistice Generale

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (MLPDA) a aprobat Programul anual privind defalcarea pe consilii jude?ene ?i consilii locale, a sumelor
Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (MLPDA) a aprobat Programul anual privind defalcarea pe consilii jude?ene ?i consilii locale, a sumelor alocate pe anul 2020 pentru elaborarea ?i/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ?i a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU). Prevederile bugetare pe anul 2020, pentru finan?area elabor?rii ?i/sau actualiz?rii PUG-urilor ?i a RLU sunt de 20.000.000 lei, dintre care sume re?inute în valoare de 2.000.000 lei. MLPDA a primit cereri pentru finan?are de la 39 consilii jude?ene, pentru 957 de unit??i administrativ-teritoriale care au achizi?ionat servicii de elaborare a documenta?iilor PUG, în diferite stadii (lucr?ri noi ?i lucr?ri în continuare), sumele solicitate totalizând 65.109.938,29 lei. Pentru c? suma solicitat? de consilii jude?ene dep??e?te suma alocat? pentru acest an, MLPDA a considerat necesar? prioritizarea în program a UAT-urilor care au documenta?ii PUG în curs de elaborare, pentru care au încheiate contracte de prest?ri servicii pentru elaborarea sau actualizarea documenta?iilor PUG sau sunt în proces de realizare a procedurilor de achizi?ie pentru acestea. Potrivit Anexei publicat? pe site-ul institu?iei, din jude?ul Teleorman doar ?ase localit??i au solicitat bani pentru elaborarea ori actualizarea planurilor urbanistice generale. Este vorba despre ora?ul Videle ?i comunele Brânceni, Ciol?ne?ti, Crevenicu , Lunca ?i Traian. În total, valoarea aprobat? de c?tre Minister se ridic? la 115.198 de mii de lei de?i, initial, propunerea Consiliului Jude?ean Teleorman a fost de 299.801 lei . Pe localit??i, situa?ia se prezint? astfel: Videle ( valoare propus?- 100.000 de lei, valoare aprobat?- 24.526 de lei), Brânceni (valoare propus?- 27.000 de lei, valoare aprobat?- 18.668 de lei), Ciol?ne?ti (valoare propus?- 32.366 de lei, valoare aprobat?- 18.668 de lei), Crevenicu (valoare propus?- 62.500 de lei, valoare aprobat?- 18.668 de lei), Lunca (valoare propus?- 60.000 de lei, valoare aprobat?- 18.668 de lei) ?i Traian (valoare propus?- 17.934 de lei, valoare aprobat?- 16.000 de lei).

copyright © 2020 mesagerul.ro