Mesagerul.ro

Panic? printre ro?ioreni! Spitalul “Caritas”, transformat în C

Panic? printre ro?ioreni! Spitalul “Caritas”, transformat în C

Stare de agita?ie în rândul locuitorilor din municipiul Ro?iorii de Vede, dup? ce au aflat c? Spitalul “Caritas” va fi transformat în Centru pentru tratarea bo

Stare de agita?ie în rândul locuitorilor din municipiul Ro?iorii de Vede, dup? ce au aflat c? Spitalul “Caritas” va fi transformat în Centru pentru tratarea bolnavilor de Coronavirus. Decizia adoptat? în cadrul Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Teleorman pare c? îi nemul?ume?te ?i pe medici, care în?eleg riscul la care se expun. Cu toate acestea, autorit??ile locale fac apel la calm. Îi roag? pe cet??eni s? în?eleag? situa?ia ?i s? fie solidari. Primarul Valeric? Cârciumaru a declarat c? decizia apar?ine Comitetului pentru Situa?ii de Urgen?? iar institu?ia pe care o conduce nu a fost consultat?. Edilul ?ef spune c? “i se pare ceva normal”, având în vedere c? Spitalul ro?iorean st? destul de bine la capitolul infrastructur? ?i dotare medical?, fiind al doilea din jude?, dup? Spitalul din Alexandria. Pe de alt? parte, precizeaz? Cârciumaru, pozi?ionarea geografic? confer? posibilitatea aducerii într-un timp rezonabil a tuturor pacien?ilor, indiferent de zona unde locuiesc.

Dup? anun?ul f?cut de CJSU Teleorman, managerul Lucian Alexe a afirmat c? a?teapt? informa?ii suplimentare pe marginea hot?rârii ?i c? în cursul zilei de ast?zi va avea o discu?ie cu medicii ?i cadrele medicale din Spitalul “Caritas”, iar, ulterior, va veni cu un punct de vedere oficial.

Întrebarea care se pune este ce se va întâmpla cu bolnavii interna?i la Spitalul din Ro?iori. Potrivit autorit??ilor, bolnavii ce nu prezint? risc major vor fi externa?i iar pacien?ii care nu pot fi trimi?i acas?, vor fi transfera?i la Spitalul din Alexandria. Totodat?, unitatea spitaliceasc? din municipiu va fi dotat?, în regim de urgen??, cu echipament medical necesar în astfel de cazuri.

copyright © 2020 mesagerul.ro