Mesagerul.ro

Pensionarii teleorm?neni pot solicita transmiterea buletinul de calcul al pensiei, în format electronic

Pensionarii teleorm?neni pot solicita transmiterea buletinul de calcul al pensiei, în format electronic

Având în vedere Ordinul Ministrului Muncii ?i Protec?iei Sociale nr. 857/28.04.2020, Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman  transmite la cererea pensionarului sistem
Având în vedere Ordinul Ministrului Muncii ?i Protec?iei Sociale nr. 857/28.04.2020, Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman  transmite la cererea pensionarului sistemului public de pensii, în format electronic, buletinul de calcul al pensiei, cu toate anexele care cuprind informa?iile cu privire la stabilirea dreptului de pensie, se arat? într-un comunicat de pres? a institu?iei. Modelul ”Cerere privind eliberarea a buletinului de calcul ?i a celorlate documente care au stat la baza emiterii deciziei de pensie”, se afl? pe site-ul Casei Jude?ene de Pensii Teleorman www.pensiiteleorman.ro în sec?iunea Formulare Utile.

copyright © 2020 mesagerul.ro