BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

?Penurie de locuri de munc? în prim?riile ?i institu?iile publice din jude?ul Teleorman

?Penurie de locuri de munc? în prim?riile ?i institu?iile publice din jude?ul Teleorman

Vrei s? munce?ti la STAT? Nu ai nicio ?ans?! Asta pentru c?, în urm?toarea perioad?, prim?riile ?i institu?iile publice din jude?ul Teleorman par a fi destul d


Vrei s? munce?ti la STAT? Nu ai nicio ?ans?! Asta pentru c?, în urm?toarea perioad?, prim?riile ?i institu?iile publice din jude?ul Teleorman par a fi destul de zgârcite cu locurile vacante scoase la concurs.

Conform anun?ului publicat pe site-ul Guvernului României, numai câteva institu?ii ?i ?coli vor da ?ansa unor oameni s? se angajeze în sistemul bugetar. Este vorba despre Referent I, la Oficiul de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? Teleorman, Îngrijitor I (2 posturi), la ?coala Gimnazial? „Dan Berindei“, cu sediul în Ro?iorii de Vede, jude?ul Teleorman, ?i Administrator patrimoniu, în cadrul Centrului ?colar de Educa?ie Incluziv? Ro?iori de Vede.

Condi?iile pe care o persoan? trebuie s? le îndeplineasc?, în cazul în care dore?te s? se înscrie la concurs, pot fi consultate la urm?toarea adres?: http://posturi.gov.ro/.

copyright © 2020 mesagerul.ro