Mesagerul.ro

Perchezi?ii în Teleorman ?i în 25 de jude?e, într-un dosar penal de amenin?are, fals intelectual, delapidare ?i instigare la abuz în serviciu

Perchezi?ii în Teleorman ?i în 25 de jude?e, într-un dosar penal de amenin?are, fals intelectual, delapidare ?i instigare la abuz în serviciu

În aceast? diminea??, poli?i?tii de investigare a criminalit??ii economice, sub coordonarea Direc?iei de Investigare a Criminalit??ii Economice, împreun? cu procu

În aceast? diminea??, poli?i?tii de investigare a criminalit??ii economice, sub coordonarea Direc?iei de Investigare a Criminalit??ii Economice, împreun? cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lâng? Judec?toria Bolintin-Vale, efectueaz? peste 100 de perchezi?ii, în 25 de jude?e ?i în Bucure?ti, la persoane b?nuite c? ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin infrac?iuni de fals ?i de serviciu.

La data de 8 ianuarie 2020, poli?i?tii de investigare a criminalit??ii economice efectueaz? 102 perchezi?ii domiciliare ?i pun în aplicare 15 mandate de aducere.

Activit??ile se desf??oar? în jude?ele Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmbovi?a, Cara?-Severin, C?l?ra?i, Buz?u, Ilfov, Br?ila, Gala?i, Gorj, Hunedoara, Timi?, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constan?a, Bra?ov, Arge?, Teleorman, Mehedin?i, Ialomi?a, Arad ?i Giurgiu, precum ?i în Bucure?ti, la domiciliile unor persoane ?i la sediile unor societ??i comerciale ?i institu?ii.

Ac?iunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de poli?i?tii Serviciului de Investigare a Criminalit??ii Economice Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lâng? Judec?toria Bolintin-Vale, fiind efectuate cercet?ri sub aspectul comiterii infrac?iunilor de amenin?are, falsificarea de instrumente de plat?, abuz în serviciu, fals intelectual, delapidare ?i instigare la abuz în serviciu.

Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat este de 2.000.000 de euro.

Din cercet?ri a reie?it c? mai multe institu?ii din ?ar? ar fi efectuat plata unor achizi?ii fictive pentru m?rfuri care nu ar fi intrat niciodat? în patrimoniul institu?iei sau plata unor facturi pentru m?rfuri supraevaluate, pentru care achizi?ia era nejustificat?, neexistând referate de necesitate sau recep?ii ale m?rfurilor achizi?ionate.

Aceste achizi?ii ar fi fost f?cute de la diferite societ??i comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate de acelea?i persoane fizice, au sediul social ?i domiciliul fiscal stabilite la adrese apropiate ?i care au înregistrat venituri doar din încas?ri de la unit??i administrativ-teritoriale, institu?ii de înv???mânt ?i alte institu?ii.

La ac?iune particip? poli?i?ti din cadrul I.G.P.R. - Direc?ia de Investigare a Criminalit??ii Economice ?i inspectoratele de poli?ie ale jude?elor Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmbovi?a, Cara?-Severin, C?l?ra?i, Buz?u, Ilfov, Br?ila, Gala?i, Gorj, Hunedoara, Timi?, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constan?a, Bra?ov, Arge?, Teleorman, Mehedin?i, Ialomi?a, Arad ?i Giurgiu.

Activit??ile beneficiaz? de sprijinul echipelor de interven?ie din cadrul serviciilor pentru ac?iuni speciale ?i al Grup?rii de Jandarmi Mobil? Craiova.

copyright © 2020 mesagerul.ro