Mesagerul.ro

Peste 10 milioane de lei, bani aloca?i de Guvern pentru finan?are unor cheltuieli cu drumurile jude?ene ?i comunale din Teleorman

Peste 10 milioane de lei, bani aloca?i de Guvern pentru finan?are unor cheltuieli cu drumurile jude?ene ?i comunale din Teleorman

10.048.000 de lei este suma pe care jude?ul Teleorman o va primi, din taxa pe valoarea adaugat?, pentru finan?area cheltuielilor cu drumurile jude?ene sau comunale,

10.048.000 de lei este suma pe care jude?ul Teleorman o va primi, din taxa pe valoarea adaugat?, pentru finan?area cheltuielilor cu drumurile jude?ene sau comunale, în anul 2020. Conform Legii bugetului, document promulgat de pre?edintele Iohannis ?i publicat în Monitorul Oficial, în data de 6 ianuarie, la nivelul întregii ??ri vor ajunge 600 de milioane de lei pentru între?inerea unor tronsoane. În documentul men?ionat se mai arat? c?, în urm?torii trei ani, sumele se vor reduce considerabil. Cel pu?in pentru jude?ul Teleorman, estim?rile sunt “pe minus” fa?? de anul acesta. Potrivit evalu?rilor f?cute de Executiv, banii vor fi pe jum?tate, adic? pu?in peste 5 milioane de lei pentru fiecare an.

copyright © 2020 mesagerul.ro