Mesagerul.ro

Pompierii militari au intervenit mai bine de dou? ore ?i jum?tate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuin?? în Nanov

Pompierii militari au intervenit mai bine de dou? ore ?i jum?tate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuin?? în Nanov

Ast?zi de diminea??, la ora 06.00, pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112 s-a solicitat interven?ia pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbu

Ast?zi de diminea??, la ora 06.00, pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112 s-a solicitat interven?ia pompierilor militari pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuin?? din loc. Nanov.

Sosi?i la fa?a locului cu dou? autospeciale de stingere cu ap? ?i spum? ?i cu o ambulan?? SMURD, pompierii au constatat faptul c? focul se manifesta generalizat la o locuin??, atât în interiorul acesteia, în trei camere de locuit, cât ?i la nivelul acoperi?ului. Focul a fost localizat rapid în limitele g?site, fiind stins dup? aproximativ dou? ore ?i jum?tate de interven?ie.

Pompierii au reu?it s? salveze o locuin?? (P+1) aflat? în imediata apropiere, anexele ?i mai multe bunurile materiale de uz gospod?resc. Valoarea pagubelor a fost estimat? la suma de 60000 de lei, iar cea a bunurilor salvate la peste 1500000 de lei. Din primele cercet?ri efectuate la locul evenimentului a reie?it faptul c? incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza jarului c?zut dintr-o sob?. Se pare c? locuin?a nu era locuit? permanent, îns? proprietarii obi?nuiau s? fac? focul periodic pentru a fi înc?lzit?.

copyright © 2020 mesagerul.ro