BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Prefectura Teleorman, juc?ria lui Florinel Dumitrescu. Primarii, obliga?i “s? se spovedeasc?”, înainte de a ob?ine un document

Prefectura Teleorman, juc?ria lui Florinel Dumitrescu. Primarii, obliga?i “s? se spovedeasc?”, înainte de a ob?ine un document

Florinel Dumitrescu a instaurat teroarea în Prefectura Teleorman. Sim?ind c? scaunul îi fuge de sub picioare, fostului paznic i s-a urcat ?efia la cap. E obsedat

Florinel Dumitrescu a instaurat teroarea în Prefectura Teleorman. Sim?ind c? scaunul îi fuge de sub picioare, fostului paznic i s-a urcat ?efia la cap. E obsedat de putere. Dup? ce ?i-a ar?tat prostia în fa?a camerelor de filmat, ex gardianul public î?i etaleaz? neghiobia ?i fa?? de primarii din jude?.

Printr-un ordin intern, în Prefectura Teleorman nici musca nu se mai a?eaz? pe perete ?i nici ?ân?arii nu mai au voie s? bâzâie pe la geamuri f?r? acordul Înalt Func?ionarului Public. Edilii ?efi, în special membri ai PNL, nu mai pot ob?ine vreun document din Prefectur?, f?r? ca înainte “s? se spovedeasc?” domnului prefect. Cu alte cuvinte, s? se milogeasc? pentru a ob?ine un act necesar administra?iei publice locale!

Ordinul se pare c? a b?gat spaima în rândul angaja?ilor din Prefectur?, care, de frica lui Florinel Dumitrescu le este ru?ine s? mai dea ochii cu primarii ?i s? le explice nemernicia gândit? de acesta.

Decizia prefectului Florinel Dumitrescu a strârnit o serie de nemul?umiri în rândul primarilor din Teleorman. Mul?i dintre ei spun c? nici pe vremea lui Ni?ulescu nu au întâlnit o asemenea situa?ie, vrednic? de plâns.

copyright © 2020 mesagerul.ro