Mesagerul.ro

Prejudiciu record la Uda Clocociov. 10 miliarde de lei vechi, “pr?duite” din bugetul local, au fost dirijate c?tre o firm? de paz? neautorizat?

Prejudiciu record la Uda Clocociov. 10 miliarde de lei vechi, “pr?duite” din bugetul local, au fost dirijate c?tre o firm? de paz? neautorizat?

Un alt ales local ce nu are respect pentru banul public este ?i prim?ri?a din comuna Uda Clocociov. Aurelia B?rbulescu, primar de când se ?tie, a prejudiciat buget

Un alt ales local ce nu are respect pentru banul public este ?i prim?ri?a din comuna Uda Clocociov. Aurelia B?rbulescu, primar de când se ?tie, a prejudiciat bugetul localit??ii cu aproape 10 miliarde de lei vechi, adic? cu mai bine de un sfert din totalul veniturilor prevederilor de venituri ?i cheltuieli al unit??ii administrativ teritoriale pentru un an de zile. Banii nu s-au dus pe investi?ii sau proiecte care s? duc? la un trai mai bun pentru cet??eni ?i dezvoltarea comunit??ii locale, ci pe servicii de paz?, inutile pentru o comun? în care mai locuiesc pu?in peste 1.500 de oameni.

“În exerci?iul bugetar 2018, din bugetul U.A.T.C. Uda Clocociov, au fost pl?tite f?r? baz? legal? contravaloarea unor cheltuieli reprezentând servicii de paz? prestate de o societate comercial? neautorizat?, potrivit prevederilor legale în materie, s? desf??oare acest tip de activitate”, se arat? în Raportul Cur?ii de Conturi Teleorman.

Prejudiciul este unul enorm, de 9,89 miliarde de lei vechi, sum? pe care prim?ri?a Aurelia B?rbulescu trebuie s? o returneze bugetului local. Cum ?i din ce venituri, r?mâne de v?zut.

“Urmare a pl??ilor nelegale efectuate, în perioada noiembrie 2016-octombrie 2019 (în interiorul termenului de prescrip?ie), reprezentând contravaloarea serviciilor de paz? achizi?ionate de c?tre entitatea auditat? pentru care societatea comercial? nu este autorizat? s? desf??oare acest tip de activitate, abatere de la legalitate ?i regularitate ce a determinat prejudicierea bugetului local al comunei Uda Clocociov, conducerea entit??ii auditate va dispune m?suri pentru stabilirea întinderii prejudiciului ?i va recupera integral prejudiciul stabilit, inclusiv daunele interese aferente, sub forma dobânzii legale penalizatoare”, este m?sura dispus? de c?tre Curtea de Conturi Teleorman.

copyright © 2020 mesagerul.ro