Mesagerul.ro

?Premierul desemnat, Ludovic Orban, extrem de mul?umit dup? audierea mini?trilor PNL:   “Le vom ar?ta cum se guverneaz? responsabil o ?ar?!”

?Premierul desemnat, Ludovic Orban, extrem de mul?umit dup? audierea mini?trilor PNL: “Le vom ar?ta cum se guverneaz? responsabil o ?ar?!”

Pre?edintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, s-a ar?tat extrem de mul?umit de presta?ia pe care au avut-o, în comisiile de specialitate ale Parlamentulu


Pre?edintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, s-a ar?tat extrem de mul?umit de presta?ia pe care au avut-o, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, mini?trii propu?i în Cabinetul s?u, în ciuda celor trei avize negative date în comisiile în care PSD are majoritate.

"Sunt extrem de mul?umit de presta?ia candida?ilor PNL. S-au prezentat la în?l?ime. Trebuie s? readuc aminte c? nu a mai existat demult un asemenea proces de audiere a candida?ilor pentru func?ia de ministru, audieri care au durat trei ore, pe parcursul c?rora s? se pun? zeci de întreb?ri. (...) Am încredere în fiecare ministru c? are deplin? capacitate de a conduce ministerul pentru care l-am propus în cele mai bune condi?ii, c? are capacitatea fiecare s? îndeplineasc? obiectivele din programul de guvernare. (...) Mergem mai departe, suntem o echip? hot?rât?", a declarat Ludovic Orban la Parlament.

Spre compara?ie fa?? de modul în care au decurs audierile din comisii ale mini?trilor din cabinetele pesediste Grindeanu, Tudose ?i D?ncil?, acestea au durat maxim o jum?tate de or?, iar pre?edin?ii de ?edin?? au împiedicat parlamentarii Opozi?iei s? pun? întreb?ri.

Acum, îns?, pesedi?tii au f?cut tot posibilul pentru a intimida ?i pentru a irita cu aceste audieri prelungite la maxim, dar în zadar.

Teama lor de a nu mai fi la Putere pentru a m?tr??i bugetul ??rii, i-a determinat s? apeleze la aceste tertipuri murdare, iar replica premierului desemnat, Ludovic Orban, nu a întârziat s? apar?, acesta declarând cu încredere, dup? audierile mini?trilor: “Le vom ar?ta cum se guverneaz? responsabil o ?ar?!”

Articol sus?inut de PNL

copyright © 2020 mesagerul.ro